Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Petre Pomell1600x900


Viime vuosien aikana moni varainhoitoon erikoistunut talo on astunut pörssiovesta sisään. Tähän joukkoon kuuluu myös allekirjoittaneen työnantaja. Toimiala on toki mielenkiintoinen,  mutta vaihtoehdot on tutkittava tarkasti läpi. Erityinen huolellisuus korostuu näin nousukautta elettäessä.

Tilinpäätösasiakirjoja, osavuosikatsauksia ja vuosikertomuksia plärätessä huomio kiinnittyy muutamaan keskeiseen seikkaan. Ensinnäkin on havaittavissa ettei varainhoitoalan yhtiöiltä edellytetä suuria pääomia toimintaan. Välttämättä. Osalla pääomia on siunaantunut enemmän, osa keikkuu pääomien suhteen huterammalla pohjalla.

Toinen keskeinen huomio liittyy ajatukseen bisneksen potentiaalisesta skaalautuvuudesta. Suomi on pieni maa monessakin mielessä, mutta oikein rakennettuna alan liiketoiminta on varsin skaalautuvaa. Painotan sanaparia "oikein rakennettuna".

Mitä tämä tarkoittaa?

Olen havainnut, että lopullisen sijoituspäätöksen tekeminen vaatii numeraalisten aikasarjojen lisäksi henkilökohtaista kannanottoa (ainakin) seuraaviin asiakokonaisuuksiin ennen kuin eurokaan liikkuu mihinkään suuntaan.

  • Kompetenssialueiden ainutlaatuisuus. Mitä erityisiä kompetenssialueita varainhoitajalla on? Ovatko ne asiakaskunnalle merkityksellisiä? Vihje: Tietolähteenä toimivat esim. rahastoraportit sekä rahastojen historiallinen tuotto.

  • Toiminnan laajuus ja asiakassegmentit. Pitää pohtia yrityksen toiminnan laajuutta ja asiakassegmenttejä. Onko yrityksellä vain muutamia asiakkaita vai onko niitä tuhansia? Tämä antaa vihjeen asiakasriskin hajautuneisuudesta. Asiakassegmenttien osalta on hahmotettava, ketä yritys oikeasti palvelee. Onko asiakaskunnassa instituutioita, yksityisasiakkaita vai molempia? On myös selvitettävä takapuolituntumaa tarkemmin, ovatko asiakkaat puhtaasti kotimaisia vai onko yrityksellä jalansijaa myös ulkomaisten asiakkaiden joukossa.

  • Tuote- ja palvelupohjan rakenne. On tutkittava, kuinka hajautuneesta tuote- ja palvelupohjasta tuotot muodostuvat. Hahmota samalla yrityksen ansaintaa prosentteina AUM:sta (asset under management). Selvitä siis karkealla tasolla itsellesi AUM:in kate, miten AUM on kehittynyt vuosien varrella, millaista kasvua se on osoittanut esimerkiksi viiden vuoden periodilla.

  • Resurssointi. Onko se uskottavalla tasolla? On otettava kantaa siihen, onko yrityksellä oikeaa skaalautuvuutta eli voiko nykyisillä resursseilla hallita suurempaakin AUM:ia tehokkaasti?

  • Dokumentointi. Resurssoinnin ohessa on pohdittava, perustuuko yhtiön liiketoiminta dokumentoituihin prosesseihin vai vain muutamien (tähti)yksilöiden toimintaan. Kokemukseni mukaan tähdistä harvoin kasvaa voittavaa joukkuetta, sillä tähti ei monistu. Tarkka sijoittaja antaa systemaattisuudelle ja tarkalle dokumenttiorientoituneelle lähestymistavalle ison merkityksen lopullisessa sijoituspäätöksessään.

Oma analysointi ja voimasuhteiden arviointi on paitsi mielekäs älyllinen haaste, myös palkitseva puhdetyö oikeaan osuessa.

 

{{cta('3ebad140-a9d9-4756-bbff-b88047fcff3d','justifycenter')}}

 

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua