Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Meren aaltojen murtuminen lähikuvassa.

Vastuullisella varainhoidolla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Me Evlillä olemme asettaneet tavoitteeksi sijoitusten nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme kehittäneet ilmastotyötämme entisestään ja liittyneet useaan globaaliin aloitteeseen ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi. Tässä blogissa avaamme tiekarttamme ja konkreettisia toimia kohti hiilineutraalia varainhoitoa.


Kukaan ei voi enää kiistää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tiede ja tutkimus ovat varoittaneet ilmaston lämpenemisestä jo pitkään, ja poikkeukselliset sääilmiöt ovat tuoneet ilmastonmuutoksen vaikutukset nähtäville meidän jokaisen arkeen.

Ilmastonmuutokseen liittyy merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Yksi tärkeimpiä keinoja sen hillitsemiseen onkin reaalitalouden päästöjen vähentäminen. Hiilineutraaliuteen pääseminen vaatii tuntuvia toimenpiteitä yhteiskunnan ja talouden kaikilla osa-alueilla, myös sijoitustoiminnassa.

Jokainen varainhoitaja tarvitsee nyt konkreettiset ilmastotavoitteet, jotka ohjaavat sijoitustoimintaa ilmaston kannalta kestävämpään suuntaan ja auttavat pyrkimyksessä pitää maapallon lämpeneminen alle 1,5 asteessa. Meillä Evlillä tavoitteena on puolittaa sijoitustemme hiilipäästöt vuoteen 2030 mennessä, jotta viimeistään vuoteen 2050 mennessä olisimme hiilineutraali varainhoitaja. Lisäksi tavoittelemme omien operaatioidemme hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä.

Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Jotta varainhoidosta tulee aidosti hiilineutraalia, tarvitaan selkeä tiekartta, tuntuvia toimenpiteitä, konkreettisia mittareita sekä etenkin sijoittajien joukkovoimaa.

Kohti hiilineutraaliutta kaikissa omaisuusluokissa

Tiekartassamme kohti hiilineutraaliutta on monenlaisia vaiheita. Olemme jo kartoittaneet merkittävimpiä päästölähteitä, rakentaneet päästölaskennan tapoja sekä asettaneet työryhmän selvittämään, miten tavoitteet tullaan parhaiten saavuttamaan reaalimaailman päästövähennyksillä ja linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Näiden lisäksi on kehitettävä ilmastoriskien hallintaa, päivitettävä vastuullisen sijoittamisen periaatteita, tehtävä aktiivista vaikuttamistyötä ja analysoitava systemaattisesti, miten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty.

Yksinkertaisimmillaan hiilineutraali varainhoito voisi tarkoittaa sitä, että sijoituksista poissuljettaisiin niin sanotusti huonot, korkeapäästöiset toimialat. Tämä on kuitenkin lyhytnäköinen strategia.

Pelkästään päästöjä aiheuttavien yhtiöiden poissulkeminen sijoituksista ei paranna tilannetta reaalimaailmassa. Jos halutaan aidosti muuttaa maailmaa, on oltava mukana myös korkeapäästöisillä toimialoilla, kuten energia- ja metallisektoreilla, mutta panostaa niissä vihreään siirtymään ja alansa parhaisiin toimijoihin. Sijoittajien alati tiukentuvat ilmastovaatimukset ja vaikuttamistyö ovat tehokkaita keinoja parantaa yritysten toimintaa.

Hiilineutraali varainhoito ei olekaan yksin vastuullisuustiimin asia, vaan päästöjen vähentämiseksi tarvitaan laajamittaisesti panosta läpi organisaation. Kuten salkunhoitajamme kertovat, jokaisella omaisuusluokalla on erityispiirteensä, jotka vaikuttavat myös sen hiilipäästöjen mittaamiseen ja vähentämiseen. Näin ollen päästövähennystavoitteita ja toimenpiteitä tulisikin arvioida omaisuusluokkakohtaiset erot huomioiden.

Net Zero Asset Managers -aloite on osoitus sijoittajien joukkovoimasta

Vahvistaaksemme ilmastositoumustamme allekirjoitimme kesällä 2022 Net Zero Asset Managers -aloitteen (NZAM). Sen allekirjoittajiin kuuluu suuri joukko kansainvälisesti merkittäviä sijoittajia ja varainhoitajia, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Allekirjoittajilla on hoidettavanaan yhteensä yli 63 biljoonaa dollaria varallisuutta.

Aloitteeseen sitoutuminen vaatii allekirjoittajilta useita toimia. Varainhoitajien on täytettävä joukko vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi välitavoitteiden asettamiseen sekä vuosittaiseen raportointiin tavoitteissa etenemisestä. Varainhoitajilla tulee myös olla asetettuna selkeä ilmastotiekartta sekä vaikuttamistoimenpiteet.

NZAM:n kaltaisten aloitteiden suuri mahdollisuus piilee joukkovoimassa. Kun aloitteen allekirjoittajiin kuuluvat maailman suurimmat varainhoitajat sekä CDP:n (Carbon Disclosure Project) ja PRI:n (Principles for Responsible Investing) kaltaiset arvostetut kumppaniorganisaatiot, koko ala voi osoittaa suhtautuvansa päästöjen vähentämiseen kunnianhimoisesti ja konkreettisesti. Lisäksi aloite ohjaa alan toimijoita vähentämään päästöjä ja raportoimaan edistymisestään yhdenmukaisella tavalla, mikä helpottaa kokonaiskuvan seurantaa.

Ilmastoriskien vaikutusta tulisi arvioida entistä laajemmin, esimerkiksi suhteessa luontokatoon

Vaikka ilmastonmuutoksen vaikutuksista on puhuttu pitkään, on niiden mittaamisessa ollut haasteita. Ilmastonmuutoksen kiihdyttäessä luontokatoa entisestään sijoittajien tulisi pyrkiä arvioimaan ilmastoriskien laajempia vaikutuksia esimerkiksi vesistöihin ja kriittisiin maa-alueisiin. Koska yli puolet maailman bruttokansantuotosta on joko kohtalaisesti tai vahvasti riippuvainen luonnosta ja sen tarjoamista palveluista, on luonnon monimuotoisuuden merkitys elintärkeä myös yritysten toiminnalle.

Evli liittyi ensimmäisenä suomalaisena varainhoitajana Taskforce on Nature-related Financial Disclosures -foorumiin kesällä 2022. Foorumin tarkoituksena on kehittää luontoraportoinnin viitekehys sijoitustoimijoille, jotta nämä voivat paremmin tunnistaa oman toimintansa riippuvuudet ja vaikutukset luontoon sekä oman toiminnan luontoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Uusien aloitteiden ja jatkuvan kehitystyömme kautta pyrimme Evlissä entistä laajemmin huomioimaan sijoitustemme ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja kehittämään toimintaamme edelleen.

Evlin tiekartta kohti hiilineutraaliutta:

Tiekartta

Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintapa:

Evlin toimintatapa

Tutustu Evlin vuosikertomukseen

 

Hakamo_Petra_500x500_uusi kuvaPetra Hakamo, vastuullisuusjohtaja, Evli Oyj. Kauppatieteiden maisteri, London School of Economics & Aalto Yliopisto. Kauppatieteiden ja valtiotieteiden kandidaatti, Tukholman Yliopisto. Vahva rahoituksen ja vastuullisuuden asiantuntijuus suurten yritysten, instituutionaalisten asiakkaiden sekä kasvuyritysten parissa.

Jenni Moilanen_500x500Jenni Moilanen, vastuullisen sijoittamisen analyytikkoharjoittelija, Evli Oyj. Kauppatieteiden maisteri, Vaasan yliopisto. Evlin Trainee-jakson aikana Jenni on työskennellyt mm. biodiversiteettiin liittyvien tehtävien parissa.

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua