Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Suomessa hallitustyöskentelystä palkitaan yleisimmin kiinteällä hallituspalkkiolla, joka maksetaan joko kuukausittain tai vuosittain. Myös kokouspalkkio on käytetty palkitsemismuoto Suomessa. Useimmat yhtiöt maksavat lisäksi hallituksen valiokuntatyöhön osallistuville jäsenille kokous- ja/tai vuosipalkkiota.

 

Hallitustyöstä maksettavan palkkion tasolla on selvä yhteys yhtiön kokoon. Suuremmat yhtiöt maksavat korkeampaa palkkiota kuin pienemmät yhtiöt. Lähes kaikki hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajat saavat jäsentä korkeampaa palkkiota. Valtaosalla Nasdaq Helsingin Large ja Mid Cap -yhtiöistä sekä osalla Small Cap -yhtiöistä on myös varapuheenjohtaja, jolle maksetaan korotettua hallituspalkkiota. Hallituksen jäsenelle pelkästä hallitustyöskentelystä maksettavan hallituspalkkion mediaani on Suomessa 30 000 euroa vuodessa (ei sisällä valiokuntapalkkioita) ja puheenjohtajan 60 000 euroa vuodessa.

Koronavuoden jälkeen hallituspalkkiopäätökset ovat normalisoituneet. Viime kevään yhtiökokouksissa noin 50 % yhtiöistä korotti hallituspalkkioitaan ja keskimääräinen korotus oli noin 9 %.

Hallituksen palkkioesitys on hyvä perustella yhtiökokoukselle ja verrata hallituspalkkioiden tasoa ja rakennetta relevantteihin vertailuyhtiöihin.

Evli Alexander Incentives Oy:n hallituspalkkiotietokanta sisältää hallitusten ja valiokuntien palkkiotiedot kaikista Suomessa listatuista yrityksistä sekä Ruotsin ja Tanskan suurista ja keskisuurista pörssiyhtiöistä. Tästä tietokannasta räätälöimme yrityksille hallituspalkkioselvityksiä, joissa analysoimme kohdeyrityksen hallituksen palkitsemista suhteessa valittuun vertailuryhmään.

Hallituspalkkion maksaminen yhtiön osakkeina on yleistynyt. Suomalaisista Large Cap –yhtiöistä kaksi kolmasosaa ja kaikista päälistayhtiöistä noin puolet maksaa osan hallituspalkkiostaan yhtiön osakkeina.

Hallituspalkkion maksu osakkeina, % yhtiöistä

Hallituspalkkion maksu osakkeina

Lähde: Evli Alexander Incentives Oy, Hallituspalkkioselvitys 2021

Palkkioiden maksuun osakkeina liittyy muutamia huomioitavia asioita, kuten osakeostojen käytännön järjestelyt, arvo-osuustilien avaamiset erityisesti ulkomaalaisten jäsenten osalta sekä MAR-ilmoitukset. Näiden käytännön asioiden hoidon monet yhtiöt ovat ulkoistaneet Evli Alexander Incentives Oy:lle.

 

Lisätietoja:

Leena Tyynilä, Director, Evli Alexander Incentives Oy, p.+358 50 560 5509, leena.tyynila@eai.fi

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua