Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Usgs Pf Q8 O Aj Yz RY unsplash2028129

Kun osakkeet ja velkakirjat näyttävät syöksyvän käsi kädessä alas kielekkeeltä, sijoitussalkkua on hyvä laajentaa omaisuusluokkiin, jotka kestävät inflaatiota ja avaavat pääsyn listaamattomiin yrityksiin. Asiantuntijoiden mukaan tehokkaasti salkkunsa hajauttanut sijoittaja nukkuu yönsä paremmin.


Retro saattaa olla nyt "in" muodissa ja muotoilussa, mutta taloudessa 1970-luvun henkeen palaaminen ei ole yhtä mieluisaa. Silloin otsikoita hallitsivat energiakriisi, kiihtyvä inflaatio ja yskähtelevä kasvu. Stagflaation seurauksena osakkeiden reaaliarvo laski 40 prosenttia vuosikymmenen aikana.

Onko nykyinen poliittinen ja makroekonominen ympäristö geopoliittisine jännitteineen, taantuman pelkoineen, raketin lailla nousevine inflaatioineen ja keskuspankkien ennennäkemättömine koronnostoineen merkki siitä, että olemme palaamassa ankealle 70-luvulle? Vaikka historia harvoin toistaa itseään tarkalleen, markkinaympäristön myrskyjen halki navigoiminen on saanut useat sijoittajat merisairaaksi. Monet vanhat viisaudet on kyseenalaistettu viime aikoina. Yksi näistä on suosittu 60/40-sijoitusstrategia, jossa 60 prosenttia salkusta koostuu osakkeista ja 40 prosenttia korkosijoituksista.

Idea salkun jakamisesta osakkeisiin ja korkoihin perustuu osin siihen, että korot ovat tarjonneet sijoittajalle turvasataman osakkeiden arvon laskiessa. Mutta mitä tapahtuu nyt, kun sekä osakkeet että korkosijoitukset laskevat yhtä aikaa, joskin eri syistä? Kuten yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö KKR tuoreessa raportissaan sanoo: ”Osakkeiden ja velkakirjojen rakenteellinen suhde on muuttumassa etenkin volatiileilla markkinoilla. Näkemyksemme mukaan tulevat tuotot ovat todennäköisesti pienempiä, eivätkä velkakirjat eivät enää toimi iskunvaimentimina tai hajautuksen työkaluna osakkeiden rinnalla.

Myös Evlin institutionaalisen varainhoidon johtaja Kim Pessala kertoo, että korkosijoitusten ja osakkeiden välinen positiivinen korrelaatio on voimistunut: ”Tilanne on monimutkainen mutta kiinnostava ja totisesti haastavampi sijoittajien kannalta kuin esimerkiksi vuosien 2008–09 finanssikriisi, jolloin rahapolitiikan höllentäminen ja nollakorkotavoitteet pehmensivät törmäystä.

Lisää ainesosia sijoitussalkkuun

Pessala huomauttaa, että eläkerahastojen kaltaiset suuret ammattisijoittajat ovat ennakoineet muutosta pitkän aikaa ja uudelleenjärjestelleet omaisuuttaan sen mukaisesti. ”Tämä ei välttämättä tarkoita, että 60/40-malli pitäisi hylätä kokonaan, mutta sitä kannattaa rikastaa uusilla omaisuusluokilla riskien hajauttamiseksi ja kassavirran takaamiseksi myös kasvavan inflaation aikana.

"Kuinka tämä sitten tapahtuu? Minun ohjeeni on: ’hajauta, hajauta, hajauta’. Ota mukaan uusia omaisuusluokkia sijoituspäätöksiä tehdessä ja salkkua tasapainottaessa. Asiakkaat, joiden varallisuus on kiinni pelkästään osakkeissa ja velkakirjoissa, eivät ole tyytyväisiä tällä hetkellä.

Osakkeiden osalta uusia ainesosia sijoittajan salkussa voivat olla listaamattomien yhtiöiden osakkeet, pääomarahastot tai sijoitukset infrastruktuuriin tai kiinteistöihin keskittyviin rahastoihin, joissa osingot ja muut maksut on inflaatio-oikaistu. ”Kun inflaatio on korkealla, etenkin infrastruktuuri tarjoaa vakaata tuottoa usein indeksiin sidottujen vuokrien ansiosta”, Pessala sanoo ja lisää: ”Tässä on kyse oikeasta rahasta, ei Excel-rahasta.

Aiemmin pääomasijoitusyhtiöiden tietotaidosta ja resursseista pääsivät hyötymään vain suuret toimijat, jotka pystyivät sijoittamaan niihin 10 miljoonaa tai enemmän. ”Uudet strukturointimallit, kuten rahastojen rahasto -ratkaisut, ovat avanneet mahdollisuuksia myös 100 000 euron pääomille”, Pessala kertoo.

Korkosijoituksiin (tai salkun 40 prosenttiin) sijoittaja voi lisätä yksityistä luottoa. Se on laaja omaisuusluokka, johon kuuluu pääomasijoitusyhtiöiden yritysostojen rahoittamiseksi annetut lainat sekä useiden pankkien yhteisiä vakuudellisia yritysluottoja (ns. Leveraged Loans). ”Näiden listaamattomien yrityslainojen etu on, että velkakirjat ovat usein vaihtuvakorkoisia, mikä tarjoaa suojaa korkojen noustessa”, Pessala sanoo.

Perinteisesti vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin kiinni pääseminen on ollut mahdotonta pienille ja keskisuurille sijoittajille sekä vaaditun pääoman suuruuden, sijoitushorisontin että oikeiden kohteiden löytämisen ja valikoiman takia. Pessalan mukaan tämä on nyt muuttumassa. Hän uskoo, että myös pienempien sijoittajien pitäisi saada hyötyä niin sanotusta epälikviditeettipreemiosta, joka usein yhdistetään listaamattomiin osakkeisiin ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Demokratisointi lisääntyy

Evlin missio on mahdollistaa yhteisö- ja yksityissijoittajille yhtä hyvin hajautetun ja tasapainoisen salkun rakentaminen kuin suurille eläkeyhtiöille ja muille ammattisijoittajille. Salkkuun pitäisi kuulua osakkeita, korkoja ja vaihtoehtoisia omaisuusluokkia, kuten pääomarahastoja, kasvuyrityksiä sekä reaaliomaisuutta kiinteistöjen, energian, infrastruktuurin ja metsän muodossa sekä yksityisiä lainoja.

KKR:n raportti on samoilla jäljillä: ”Vaihtoehtoisten omaisuusluokkien lisääntynyt demokratisointi luo kaikille sijoittajille houkuttelevia mahdollisuuksia hyödyntää epälikviditeettipreemiota harkitummalla tavalla… Uskomme, että harkittuun salkunrakennukseen kuuluu tulevaisuudessa osake-elementin tehostaminen omaisuusluokilla, jotka ovat todennäköisemmin vahvoja inflaatioympäristössä.

Sijoitusyhtiö jatkaa: ”Hajauttaminen niin, että salkku vahvistuu ja sisältää ’useamman tavan voittaa’, on tärkeää ympäristössä, jonne olemme suuntaamassa. Stagflaatiossa, jossa inflaatio kasvaa ja kasvu tyssää, velkakirjojen hinnat tulisivat mekaanisesti alas ja osakkeiden arvo niiden perässä. Tällaisessa tapauksessa yksityisten kiinteistöjen tai yksityisen infrastruktuurin kaltaiset omaisuusluokat, jotka eivät ole yhtä riippuvaisia kasvusta ja kestävät inflaatiota paremmin, voivat auttaa riskien pienentämisessä.

JPMorganin Global Core Real Assets Trustin co-manager Phil Wallerin mukaan "niille, jotka etsivät keinoja pehmentää inflaation iskua salkussa, sijoittaminen reaaliomaisuusluokkiin tarjoaa paitsi suojaa inflaatiota vastaan myös pääsyä monien kiinnostavien trendien ääreen eri sektoreilla.

Myös maltti auttaa sijoittajaa nukkumaan yönsä paremmin, sanoo Pessala. ”Optimaalisesti hajautetun salkun rakentaminen vaatii aikaa ja malttia. Siihen tarvitaan edistynyttä mallinnusta, jotta voidaan visualisoida ja ymmärtää muuttuvia riskitasoja, likviditeettiprofiileja ja haluttuja kassavirtoja. Ei kannata jumittua epätasapainoiseen tuotevalikoimaan. Älä osta myyntiedustajilta vaan asiantuntijoilta.

Lopulta avain hyviin yöuniin markkinan myrskyjen keskellä on hajautus. Tähän uskovat paitsi Pessala myös Morngingstarin kaltaiset markkina-analyysitoimijat. ”On eri asia, onko sijoittajilla pääsy oikeiden tuotteiden pariin, jotta he voivat hajauttaa salkkua riittävästi kestääkseen mahdolliset laskut. Kuten aina, hyvin hajautettu, pitkän sijoitushorisontin salkku on sijoittajan paras ystävä.

Infograafi


Lue lisää

Infograafi: Hyvästit 60/40-salkulle

Private equity avaa sijoittajalle pääsyn kiinnostaville sektoreille ja listaamattomiin yrityksiin

Kohti hiilineutraalia salkkua metsäsijoitusten avulla

Private Debt tarjoaa tasaista kassavirtaa ja erinomaisia riskikorjattuja tuottoja

Listaamattomat kiinteistöt tuovat sijoitussalkkuun pitkän aikavälin vakautta

Kasvupääoma auttaa yrityksiä kasvamaan ja sijoittajia hajauttamaan

Listaamaton infrastruktuuri tarjoaa verratonta suojaa

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua