Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Zef Testi Hubspot Banner

Instituutiosijoittajille faktorisijoittaminen on tullut tutuksi jo vuosia sitten - ja suosio tuntuu jatkuvan. Yksityissijoittajankin on entistä helpompi päästä mukaan.

Erityisesti eurooppalaiset instituutiot ovat olleet edelläkävijöitä faktorisijoittamisessa. Jopa 60 prosenttia mantereen kattavaan kyselyyn vastanneista eurooppalaisista suursijoittajista on sijoittanut smart beta -tuotteisiin (FTSE Russell Smart beta –sijoittajakysely 2017).  Eikä aivan turhaan, 2017 näyttää muodostuvan erittäin vahvaksi vuodeksi faktorisijoittajille. Smart beta viittaa osakestrategiaan, joka yhdistää faktorialtistuksen tehokkaaseen hajautusmenetelmään. 

ERI Scientific Betan faktori-indeksit, joita Evlin osakefaktorirahastotkin seuraavat, ovat 2017 ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana tuottaneet markkinaindeksiä selvästi vahvemmin. Evlin hyödyntämästä neljästä faktorista on huonoimmin menestynyt arvo, joka sekin on voittanut vertailuindeksin lähes kolmella prosenttiyksiköllä. Momentum on vuoden vahvimpana menestyjänä tuottanut yli 5,5 prosenttiyksikköä markkinaindeksiä enemmän (tarkempi kuvaus artikkelin alla). Edellisen 15 vuoden aikana faktorisijoitukset ovat Euroopassa tarjonneet keskimäärin vajaan neljän prosentin ylituottoa vuodessa.

Vastuullisuuden merkitys kasvaa

Saman sijoittajakyselyn mukaan 60 prosenttia eurooppalaisista instituutioista kertoo jatkossa huomioivansa smart beta -sijoituksissaan vastuullisen sijoittamisen näkökulman (ESG eli environmental, social, governance). Vastuullinen sijoittaminen on yhä ajankohtaisempi aihe.

Evli sulki tammikuussa pois korkeimman hiilijalanjäljen yhtiöt osakefaktorirahastojensa sijoitusuniversumista. Hiilijalanjäljen merkittävä vähentäminen on ensimmäisen reilun puolen vuoden aikana parantanut rahaston tuottoja yli puolella prosenttiyksiköllä.

Poissuljetut korkean hiilijalanjäljen yhtiöt ovat tuottaneet myös pitkällä aikavälillä hieman muita yhtiöitä huonommin. Aiheesta on toistaiseksi todistusaineistoa ja tutkimusta sen verran vähän, ettei tämän perusteella voi kuitenkaan vielä väittää, että trendi välttämättä kestää.

Voiko hyvä tuottokehitys jatkua?

Koska lähes kaikki suursijoittajat tuntevat faktorisijoittamisen jollain tasolla, ja yhä useammat heistä ovat niihin myös sijoittaneet, nousee väkisinkin kysymys: voiko faktorisijoittamisesta odottaa hyviä tuottoja myös jatkossa. Uskomme Evlissä, että kyllä.

Monet suursijoittajat ovat tunteneet faktorisijoittamisen viimeistään jo vuosituhannen vaihteesta, silti faktorit ovat tälläkin vuosituhannella tuottaneet hyvin lähes jokaisen kehittyneen maan osakemarkkinoilla.

Vaikka faktorisijoittamisen suosio onkin kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, faktorisijoitusten kokonaismäärä muodostaa edelleen varsin pienen osuuden kaikista sijoituksista. Smart beta -sijoitusten osuudeksi kaikista osakesijoituksista on arvioitu noin yksi prosentti. Faktorisijoitusten suosion tulisi siis kasvaa huomattavasti, jotta niistä voisi tulla liian suosittuja. Ja vaikka näin joskus kävisikin, suurimpia hyötyjiä olisivat nykyiset faktorisijoittajat, joiden sijoitusten arvoa lisääntynyt kysyntä kasvattaisi.

Faktorit myös yksityissijoittajalle

Vaikka monet institutionaaliset sijoittajat ovat harrastaneet faktorisijoittamista jo pitkään, yksityissijoittajille kenttä on avautunut faktorirahastojen myötä kunnolla vasta viime vuosina. Faktorirahastot ovat ennen kaikkea hyvä vaihtoehto passiivisille indeksirahastoille. Ne yhdistävät passiivisen ja aktiivisen sijoittamisen parhaat puolet – yhtäältä ne ovat systemaattisia, hyvin hajautettuja, ja aktiivisia rahastoja halvempia, toisaalta ne tarjoavat mahdollisuuden tavoitella ylituottoa markkinaindeksiin nähden.

Mattias Lagerspetz, salkunhoitaja Evlin osakefaktorirahastoissa

Eurooppalaisten faktori-indeksien tuotto verrattuna markkinaindeksiin (MSCI Europe Daily Net TR):

Faktorikuva tuotot visualisoituna

 
Lue lisää faktorisijoittamisesta

Evli Osakefaktori Eurooppa -rahasto on Kuukauden Sijoitusideana

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua