Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Women walking on a pier with seaview in20the front Unsplash SOME20tiny2028129

Evli Oyj on julkaissut vuosikertomuksen 2023 suomeksi ja englanniksi osoitteessa www.evli.com/sijoittajat. Vuosikertomus sisältää katsauksen vuoteen 2023 sekä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. 


Inflaatio, nopeasti nousevat korot, geopoliittisten levottomuuksien jatkuminen ja tekoäly leimasivat vuotta 2023. Evli menestyi hienosti tässä haastavassa ympäristössä ja on nyt hyvin valmistautunut seuraavaan kasvuvaiheeseensa.

 

 • Evlin liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät vahvasti. Vuoden 2023 nettoliikevaihto oli 108,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 40,2 miljoonaa euroa. Kasvua siivittivät erityisesti nousseet rahastojen palkkiotuotot.

   
 • Sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kasvoi vuoden 2023 aikana noin 12,6 miljardiin euroon ja hallinnoitu asiakasvarallisuus 18,0 miljardiin euroon.

   
 • Vuonna 2023 päivitimme strategiamme ja määrittelimme toimenpiteet, joiden avulla voimme kasvaa merkittävästi ja tulla yhdeksi Pohjoismaiden johtavista varainhoitoyhtiöistä. 

   
 • Tutkimme tekoälyn mahdollisuuksia sijoitustoiminnassa ja otimme käyttöön uusia työkaluja. Tästä huolimatta epävakaassa maailmassa ihmisen rooli esimerkiksi sijoituspäätösten tekemisessä ja asiakaskohtaamisissa korostuu entisestään.

   

Lue lisää Evlin vuosikertomuksesta:

Evlin yritysvastuuraportti, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2023 julkaistiin osana vuosikertomusta sekä erillisinä dokumentteina.

 

Lisätietoja
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com 

Lisätietoja

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua