Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Structural glass building with blue sky and cloud view unsplash cropped edited 16 9 1600x900

Evli toi markkinoille uuden eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittavan osakerahaston Evli Eurooppa Kasvu. Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhtiöihin, joiden talouskehitys on keskimääräistä nopeampaa.

Evli toi markkinoille uuden eurooppalaisiin kasvuyhtiöihin sijoittavan osakerahaston Evli Eurooppa Kasvu. Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhtiöihin, joiden talouskehitys on keskimääräistä nopeampaa. 

Kasvuyhtiöihin kuuluu pörssin kovimpia nousijoita, kuten Novo Nordisk, ASML ja Ferrari. Jos sijoittajana välttää näitä yhtiöitä, saattaa jäädä paitsi suuresta osuudesta osakemarkkinoiden tuottoa. Markkinoilla on kuitenkin hyvin vähän aktiivisia, laadukkaisiin kasvuyhtiöihin keskittyneitä rahastoja.

”Laadukkaalle kasvustrategialla löytyy kysyntää. Euroopassa on mielenkiintoisia kasvuyhtiöitä, jotka ovat tuottaneet vahvasti viime vuosina, vaikka Euroopan talouskasvu on ollut nihkeää. Nämä yhtiöt ovat jääneet vähemmälle huomiolle kuin amerikkalaiset kasvuyhtiöt”, sanoo Evlin systemaattisten rahastojen johtaja Peter Lindahl.

Evli Eurooppa Kasvu on sisarrahasto paljon kiinnostusta herättäneelle Evli USA Kasvu -rahastolle. Evli Eurooppa Kasvun varat kohdistetaan pääasiassa suurten eurooppalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Sijoitusvalinnoissa painotetaan perinteisen markkina-arvon sijaan kulloinkin valittuja akateemisesti todettuja faktoreita eli tiettyjä osakkeiden ominaisuuksia.

”Sijoitamme laadukkaisiin kasvuyhtiöihin, joten laatu on tärkeä tekijä osakevalinnoissa. Kasvussa painotamme tulevaa kasvua ja kasvumomentumia. Esimerkiksi eräänä tulevan kasvun ennakointikyvyn mittarina voidaan pitää yhtiön tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia”, Lindahl kertoo.

Tavoitteena vertailuindeksiä parempi tuotto

Evli Eurooppa Kasvu -rahaston tavoitteena on saada varoille tuottoa, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton. Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä erittäin voimakkaasti.  Rahaston sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski.

”Oman tutkimuksemme mukaan laadukkaat kasvuyhtiöt ovat historiallisesti tarjonneet perinteistä markkinaindeksiä parempaa tuottoa. Uskomme, että tämän tyylinen osakestrategia tarjoaa pitkällä aikavälillä markkinaindeksiä korkeampaa tuotto-odotusta”, Lindahl sanoo.

Hänen mukaansa myös arvoyhtiöiden tuotto-odotukset seuraavalle kymmenelle vuodelle ovat kiinnostavia. Siksi järkevästi rakennettujen arvo- ja kasvustrategioiden harmoninen yhteiselo on kehittyneen sijoittamisen kulmakivi.

”Tutkimuksemme osoittaa, että laadukas kasvuosakestrategia on mielenkiintoinen aisapari arvo- ja pienyhtiösijoitusten kanssa. Kyseiset sijoitustyylit korreloivat heikosti kasvuyhtiöiden kanssa ja parantavat siten merkittävästi osakesalkun hajautusta”, Lindahl toteaa.

Lisätietoja Evli Eurooppa Kasvusta sekä rahaston lakisääteiset materiaalit, kuten avaintietoasiakirjan ja rahastoesitteen, löydät rahaston verkkosivuilta. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston ominaisuuksiin, riskeihin ja lakisääteisiin materiaaleihin. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. 

Voit lukea lisää aiheesta myös blogistamme ”Postikortti kasvusijoittajalta”.

Lisätietoja:
Peter Lindahl, systemaattisten rahastojen johtaja, Evli Oyj, p. +358 9 4766 9317, peter.lindahl@evli.com 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua