Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Breaking ocean wave SOME20tiny2028129

Evli on tehnyt pitkään työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi osana vastuullisen sijoittamisen prosessejaan. Vuoden 2023 aikana olemme päivittäneet ilmastoperiaatteitamme ja vahvistaneet Net Zero Asset Managers -aloitteeseen liittyvät välitavoitteet. 

 

Ilmastotavoitteemme mukaan Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tavoite koskee sekä omasta toiminnastamme että sijoituksistamme aiheutuvia päästöjä. Pitkän aikavälin tavoitteen tueksi olemme määritelleet välitavoitteet ja ilmastotavoitteiden tiekartan. Olemme myös perustaneet ilmastotyöryhmän selvittämään, miten sijoituksiin liittyvä välitavoite voidaan parhaiten saavuttaa reaalimaailman päästövähennyksillä ja yhdenmukaisesti Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Ilmastotyö 2022–2023

Vuonna 2022 vahvistimme ilmastositoumustamme liittymällä Net Zero Asset Managers (NZAM) -aloitteeseen. Aloitteen allekirjoittajiin kuuluu kansainvälisesti merkittäviä sijoittajia ja varainhoitajia, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Aloite ohjaa alan toimijoita vähentämään päästöjä ja raportoimaan edistymisestään yhdenmukaisella tavalla, mikä helpottaa kokonaiskuvan seurantaa.

Vuonna 2022 ilmastotyöryhmä keskittyi parhaiden käytäntöjen kartoittamiseen sekä seuraavien askelien määrittämiseen. Lisäksi laajensimme Evlin sijoitusten päästöjen seurantaa listatuista osake- ja yrityslainasijoituksista myös muihin omaisuusluokkiin. Tarkempia tietoja Evlin ilmastotavoitteiden etenemisestä ja ilmastotyöstä vuodelta 2022 löytyy Evlin ilmastoraportista.

Vuoden 2023 aikana olemme jatkaneet aktiivista työtä ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Kesällä 2023 päivitimme ilmastoperiaatteitamme ja vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme poissulun ja vaikuttamisen osalta sekä toimitimme NZAM-aloitteelle tarkemmat välitavoitteemme.

Net Zero Asset Managers -aloitteen välitavoitteet

NZAM-välitavoitteet koostuvat kolmesta erillisestä tavoitteesta: sijoitusten välitavoitteesta, vaikuttamistavoitteesta sekä yhtiöiden arviointiin liittyvästä välitavoitteesta. Tavoitteissa ovat mukana Evlin osake- ja yrityslainarahastot, ja työtä jatketaan muiden omaisuusluokkien osalta Evlin ilmastotavoitteiden tiekartan mukaisesti. 

Sijoitusten välitavoitteena on sijoitustemme hiilijalanjäljen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Vaikuttamistavoitteen mukaan pyrimme vaikuttamaan 20 suuripäästöisimpään yhtiöön, jotka eivät ole sitoutuneet tai joilla ei ole hyväksyttyä tieteeseen perustuvaa ilmastotavoitetta (Science-Based Targets initiative, SBTi) tai jotka eivät ole linjassa Net Zero Investment Framework -metodologian (NZIF) nettonolla-määritelmän kanssa.

Yhtiöiden arviointiin liittyvä välitavoite perustuu NZIF-metodologian mukaisesti merkittävillä toimialoilla toimivien yhtiöiden arviointiin siitä, miten yhtiöiden liiketoimintamalli ja ilmastolinjaukset suhteutuvat vähähiilisen yhteiskunnan vaatimuksiin. Tämä tavoite tarjoaa selkeän työkalun, joka painottaa eteenpäin katsovia mittareita ja huomioi erilaiset vaatimukset ilmastonmuutoksen kannalta merkittäville toimialoille. Menetelmä on myös linjassa Evlin vaikuttamistyön kanssa ja tuo konkreettisuutta ilmastotyöhön.

 

Lisätietoja:
Elina Niiranen, vastuullisen sijoittamisen seniorianalyytikko, Evli Oyj, p. +358 40 567 3446, elina.niiranen@evli.com  

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua