Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Moderni puurakenne rakennuksessa.

Vuosi 2023 oli Evlille hyvä, nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat. Nousun taustalla olivat EAB Groupin hankinta, positiivinen markkinakehitys ja menestyksekäs uusmyynti. Samaan aikaan kysyntä perinteisiä sijoitusrahastoja kohtaan kasvoi, ja Evli keräsi toiseksi eniten rahastomerkintöjä Suomessa. Myös toistuvien tuottojen osuus liikevaihdosta kasvoi entisestään parantaen tuloksen laatua.


Tuloskehitys tammi-joulukuu 2023 (vertailukohtana 1–12/2022*)

 • Nettoliikevaihto oli 108,7 miljoonaa euroa (96,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 40,2 miljoonaa euroa (30,9 milj. euroa).
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi 33,0 miljoonaan euroon (27,4 milj. euroa).
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 2,7 miljoonaan euroon (4,2 milj. euroa).
 • Hallinnoidut varat olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 18,0 miljardia euroa (16,0 mrd. euroa).
 • Oman pääoman tuotto oli 22,8 prosenttia (20,4 %).
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 130 prosenttia (123 %).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,05 euroa (0,81 euroa).
 • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2023 jaettaisiin osinkoa 1,16 euroa/osake (1,15 euroa/osake koostuen 0,80 euroa/osake osingosta sekä 0,35 euroa/osake varojenjaosta vapaan oman pääoman rahastosta).

Tuloskehitys loka-joulukuu 2023 (vertailukohtana 10–12/2022)

 • Nettoliikevaihto oli 30,7 miljoonaa euroa (29,4 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 10,9 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,12 euroa).

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta Evlin liikevaihto kehittyi vahvasti 

Vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä talouskasvu USA:ssa jatkui alkuvuoden tapaan vahvana, mutta Euroopassa kasvu jäi vaisuksi. Kuluttajahintojen nousun hidastuminen, maailmantalouden kasvavat haasteet sekä keskuspankkien aiempaa kyyhkysmäisempi ohjeistus kasvattivat kuitenkin odotuksia markkinakorkojen laskusta. Taantumahuolien kasautuessa sijoittajat odottavat ohjauskorkojen laskua jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2024. Riskejä taloudelle lisäsivät myös kasvaneet geopoliittiset jännitteet, mukaan lukien kiristynyt tilanne Lähi-Idässä sekä Ukrainan länsimailta saamien tukien vaikeutuminen ja sodan pitkittyminen. 

Osakkeiden ja obligaatioiden hinnat nousivat viimeisellä vuosineljänneksellä korko-optimismin vauhdittamina. Osakekurssien nousu oli vauhdikkainta USA:ssa ja kehittyvillä markkinoilla, joissa kurssinousua kertyi yli kymmenen prosenttia. Euroopassakin osakekurssit nousivat yli kuusi prosenttia. Kokonaisuutena vuosi 2023 oli osake- ja korkosijoittajalle tuottoisa.

”Toimintaympäristössä jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta Evlin liikevaihto kehittyi vahvasti vuoden 2023 aikana. Nettoliikevaihto nousi 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 108,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi yli 30 prosenttia ja oli 40,2 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat perinteisissä ja vaihtoehtoisissa rahastoissa nousseet rahastopalkkiot sekä kannustinliiketoiminnassa edelleen kasvaneet palkkiotuotot”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sanoo.

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin nettoliikevaihto nousi 4,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 30,7 miljoonaa euroa (29,4 milj. euroa). Liikevoitto puolestaan kaksinkertaistui ja oli 10,9 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa). 

”Kasvua tuki rahastopalkkioiden kasvu, sen sijaan Corporate Finance -yksikön sekä välitystoiminnan palkkiotuotot jäivät vuosineljänneksellä edellisvuotta alhaisemmiksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena”, Lehtimäki kertoo.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-joulukuussa 22,8 prosenttia (20,4 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 130 prosenttia (123 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla. 

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä suotuisasti. Kansainvälisten asiakkaiden nettomerkinnät olivat noin 30 miljoonaa euroa. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 19 prosenttia (20 %). Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti jatkoi kasvuaan, ja merkintöjä ja sijoitussitoumuksia tehtiin yhteensä 32 miljoonan euron arvosta (120 milj. euroa).

Näkymät vuodelle 2024

Toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan epävarmana ja vaikeasti ennakoitavana vuonna 2024. Geopoliittisten riskien laajeneminen, inflaatio- ja korkopelot sekä huoli talouskasvun kestävyydestä kasvattavat epävarmuutta markkinoilla. 

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Kasvua ovat tukeneet laaja tuotevalikoima ja asiakaskunta. Vahvan aseman ja kasvunäkymien myötä arvioimme liiketuloksen olevan vertailukautta vastaavalla tasolla tai ylittävän sen.

Lue lisää: Evli Oyj:n tilinpäätöstiedote 1–12/2023

* Sisältää carve-out luvut 1–3/2022

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua