Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Wall and windows of a modern wooden building Unsplash flipped 2000x1125 16 9 Tiny 1

Vuosi 2022 oli Evlille erityisen merkityksellinen kahden suuren ja onnistuneen yritysjärjestelyn myötä. Keväällä toteutetussa osittaisjakautumisessa Evli keskittyi sijoituspalveluiden tarjoamiseen ja pankkitoiminta yhdistyi Fellow Financen kanssa. Lokakuun alussa EAB Group Oyj sulautui Evliin, mikä vahvisti entisestään Evlin asemaa Suomen johtavana varainhoitajana. Samaan aikaan vaihtoehtorahastot jatkoivat kasvuaan vahvan asiakaskysynnän siivittämänä. Kuluneen kahden vuoden aikana Evli on onnistunut yli kaksinkertaistamaan vaihtoehtorahastojen kautta hallinnoitavan varallisuuden.


Tuloskehitys tammi-joulukuussa 2022

 • Nettoliikevaihto oli 96,1 miljoonaa euroa (Carve-out 1–12/2021: 116,2 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 30,9 miljoonaa euroa (56,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 37,1 miljoonaa euroa.
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos laski 27,4 miljoonaan euroon (44,8 milj. euroa).
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 4,2 miljoonaan euroon (7,4 milj. euroa).
 • Hallinnoidut varat olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 16,0 miljardia euroa (17,5 mrd. euroa).
 • Oman pääoman tuotto oli 20,4 prosenttia (50,4 %).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (1,58 euroa). Vastaava osakekohtainen tulos ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 1,00 euroa.
 • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 jaettaisiin varoja osakkeenomistajille yhteensä 1,15 euroa/osake, josta 0,80 euroa/osake olisi osinkoa ja 0,35 euroa/osake varojen jakoa vapaan oman pääoman rahastosta.
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 123 prosenttia (135 %).

Tuloskehitys loka-joulukuussa 2022

 • Konsernin nettoliikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (35,0 milj. euroa).
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa). Liikevoitto ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 9,8 miljoonaa euroa.
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,49 euroa). Vastaava osakekohtainen tulos ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 0,26 euroa.
 • EAB Group Oyj sulautui Evli Oyj:hin 1.10.2022. Tilinpäätöksessä on huomioitu EAB Group Oyj:n luvut vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Markkina- ja toimintaympäristön heikkous heijastui Evlin neljännen vuosineljänneksen tuloskehitykseen

Sijoitusvuosi 2022 oli historiallisen heikko. Kaikkien keskeisten omaisuuslajien, osakkeiden, valtion obligaatioiden ja yrityslainojen, arvot laskivat Ukrainan sodan, geopoliittisten jännitteiden, energian hinnannousun sekä villinä laukanneen inflaation ja sen hillitsemiseksi nousseiden ohjauskorkojen saattelemana. Yhdysvaltain dollarin nousun seurauksena myös monen kehittyvän talouden budjettivaje ja velanhoitokustannukset nousivat ja maksukyvyttömyysriski lisääntyi. Nollakorkojen ja määrällisen elvytyksen aikana korkeuksiin nousseiden kasvuosakkeiden, varsinkin teknologiayhtiöiden, hinnat laskivat erityisen paljon. Harvoja arvossaan nousseita osakkeita löytyi lähinnä energia- ja aseteollisuuden parista.

Heikko markkinakehitys tasaantui vuoden viimeisellä neljänneksellä sijoittajien nähdessä ensimmäisiä merkkejä inflaation mahdollisesta hidastumisesta. Tästä huolimatta korkoympäristön normalisoitumisen, kuluttajien heikentyneen ostovoiman, maailmantalouden epävarmuuksien sekä sodan jatkumisen odotetaan painavan Euroopan taantumaan kuluvan vuoden aikana.

”Vuosi 2022 oli Evlille erityisen merkityksellinen kahden suuren ja onnistuneen yritysjärjestelyn myötä. Keväällä Evli toteutti osittaisjakautumisen. Järjestelyssä Evli keskittyi sijoituspalveluiden tarjoamiseen ja pankkitoiminta yhdistyi Fellow Financen kanssa muodostaen uuden, digitaalisuuteen nojaavan pankin, Fellow Pankki Oyj:n. Evli on merkittävä omistaja sulautumisessa syntyneessä pankissa. Syksyllä Evli puolestaan vahvisti asemaansa Suomen johtavana varainhoitajana sulauttamalla EAB Group Oyj:n itseensä. Järjestelyt osaltaan rasittivat Evlin kannattavuutta kuluneella tilikaudella, mutta niistä on odotettavissa positiivisia synergioita tulevina vuosina”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sanoo.

”Markkina- ja toimintaympäristön heikkous heijastui Evlin neljännen vuosineljänneksen tuloskehitykseen. Nettoliikevaihto laski noin 16 prosenttia ja oli 29,4 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto laski noin 70 prosenttia ja oli 5,0 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden sekä kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat, mutta perinteisten rahastojen ja Corporate Finance -yksikön palkkiotuotot jäivät selvästi edellisvuotta alemmiksi. Palkkiotuottojen laskuun vaikuttivat omaisuusarvojen lasku, lisääntyneet lunastukset ja yrityskauppa-aktiviteetin hidastuminen. Tämän lisäksi viimeisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat kertaluonteiset erät liittyen EAB Group Oyj:n fuusioon”, Lehtimäki jatkaa.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-joulukuussa 20,4 prosenttia (50,4 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 123 prosenttia (135 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Näkymät vuodelle 2023

Vuosi 2023 käynnistyy epävarmoissa tunnelmissa johtuen lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden laskusta. Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Järjestelyistä saatavien synergiahyötyjen ja vuodelle 2022 kohdistuneiden kertaluonteisten kustannusten myötä Evli arvioi liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden tason (30,9 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Lue lisää: Evli Oyj:n tilinpäätöstiedote 1–12/2022

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua