Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Pankki Oyj ei harjoita liiketoimintaa Venäjällä. Evli-konserni ei myöskään omista suoraan tai epäsuorasti yrityksiä, joiden liiketoiminta tapahtuisi Venäjällä.

Evli-Rahastoyhtiö Oy hallinnoi kahta sijoitusrahastoa, jolla oli suoria omistuksia tai saatavia venäläisistä yhtiöistä 28.2. tilanteen mukaisesti:

Evli GEM -kehittyvien maiden sijoitusrahaston yhteenlasketut osakeomistukset venäläisissä yhtiöissä olivat noin 3,1 % rahaston varoista.

Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina -sijoitusrahaston varoista noin 3,3 % oli sijoitettuna venäläisiin yrityslainoihin.

Muissa Evlin hallinnoimissa sijoitus- tai erikoissijoitusrahastoissa ei ole omistuksia tai saatavia venäläisistä yhtiöistä.

Evlin hallinnoimissa täyden valtakirjan omaisuudenhoitosalkuissa venäläisten yhtiöiden osuus oli keskimäärin noin 0,3 % ja suurimmillaan alle 1 % sijoitussalkun varoista.

Evlin johtoryhmä on 25.2.2022 päättänyt, että Evlin hallinnoimat rahastot tai Evlin varainhoito eivät tee uusia sijoituksia Venäjälle. Nykyisillä sijoituksilla ei tällä hetkellä käydä kauppaa. Koska markkinat ovat suljettuja, Venäjälle tehdyistä sijoituksista ei tällä hetkellä pystytä myöskään irtautumaan.

Euroopan unioni on asettanut laajoja pakotteita Venäjälle. Evli-konserni noudattaa kaikkia sen toimintaan kohdistuvia pakotesäännöksiä.

Lisätietoja:

Kim Pessala, johtaja, Instituutiovarainhoito, p. +358 40 523 3797, kim.pessala@evli.com

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua