Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Wall and windows of a modern wooden building Unsplash flipped 2000x1125 16 9 Tiny 1

Evlin ensimmäinen vuosipuolisko 2023 sujui vakaasti. Vaihtoehtorahastot jatkoivat kasvuaan vahvan asiakaskysynnän siivittämänä. Rahastomyynti onnistui haastavasta markkinasta huolimatta, ja Evli keräsi kolmanneksi eniten rahastomerkintöjä Suomessa. Lisäksi Evli valittiin jälleen Suomen parhaaksi ja käytetyimmäksi yhteisövarainhoitajaksi. Osoituksena pitkäjänteisestä työstä sijoittajien hyväksi yhtiö ollut kärkisijoilla jo 11 vuotta peräkkäin.

 

Tuloskehitys tammi-kesäkuu 2023 (vertailukohtana 1–6/2022*)

 • Nettoliikevaihto oli 52,2 miljoonaa euroa (46,2 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 19,1 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa).
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi 17,8 miljoonaan euroon (15,5 milj. euroa).
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 1,8 miljoonaan euroon (2,0 milj. euroa).
 • Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 16,8 miljardia euroa (14,5 mrd. euroa).
 • Oman pääoman tuotto oli 22,6 prosenttia (28,6 %).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,50 euroa). 
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 128 prosenttia (125 %).

Tuloskehitys huhti-kesäkuu 2023 (vertailukohtana 4–6/2022)

 • Nettoliikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa).
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,24 euroa).

Toimintaympäristön epävarmuus ja kohonneet kustannukset näkyivät Evlin liiketoiminta-alueiden tuloksessa

Talouskasvu hidastui alkuvuonna, mutta säilyi positiivisena. Nousseet kuluttajahinnat, kiristynyt rahapolitiikka, geopoliittiset jännitteet, kiinteistösektorin vaikeudet sekä hetkellisesti kohonneet pankkihuolet eivät toistaiseksi ole aikaansaaneet laaja-alaista kuluttajien ja yritysten luottamuksen heikentymistä, mutta taantumariskit ovat kasvussa.

Osakkeiden hinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä kehittyneiden markkinoiden, erityisesti amerikkalaisten osakkeiden vetäminä. Nousukärjessä olivat teknologiaosakkeet, erityisesti ns. ”Magnificent seven” -osakkeet (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ja Tesla). Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo ylitti jo 11 biljoonaa dollaria, ja niiden alkuvuoden tuotto päihitti S&P 500 -indeksin 16 prosentin tuoton. Sijoittajien kiinnostusta teknologiaosakkeisiin on lisännyt innostus tekoälysovellusten mahdollisuuksiin ja kasvunäkymiin. Muualla maailmassa osakkeiden kehitys oli kuitenkin epätasaisempaa, ja esimerkiksi Suomessa ja Englannissa osakkeiden hinnat laskivat.

Korkosijoitukset kehittyivät osakkeita heikommin toisella vuosineljänneksellä. Valtionobligaatioiden sekä korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainojen tuottoja painoivat nousevat korot, sen sijaan matalamman luottoluokituksen High Yield -lainat kehittyivät edelleen hyvin.

”Toimintaympäristön epävarmuus ja kansainvälisten markkinoiden epätasainen kehitys yhdessä kohonneiden kustannusten kanssa näkyivät Evlin liiketoiminta-alueiden kehityksessä ja tuloksessa. Liikevaihtoa kasvattivat viime vuonna toteutettu yhdistyminen EAB Group Oyj:n kanssa sekä edelleen vahvasti kasvaneet vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden ja kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot. Konsernin nettoliikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 15 prosenttia vertailukaudesta ja oli 26,4 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa). Liikevoitto puolestaan nousi 17 prosenttia ja oli 9,8 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Perinteisten rahastojen palkkiotuotot olivat myös edellisvuotta korkeammalla tasolla. Corporate Finance -yksikön sekä välitystoiminnan palkkiotuotot jäivät sen sijaan edellisvuotta alemmaksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sanoo.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-kesäkuussa 22,6 prosenttia (28,6 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 128 prosenttia (125 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

”Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kaksijakoisesti. Kansainvälisten asiakkaiden nettomerkinnät olivat lähes -100 miljoonaa euroa ja kohdistuivat Evlin yrityslainarahastoihin sekä Evli Eurooppa -osakerahastoon. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 19 prosenttia (22 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin toisella vuosineljänneksellä yhteensä yli 90 miljoonalla eurolla (76 milj. euroa). Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimmat merkintäsummat keräsivät Evli Private Debt II-, Evli Private Equity I- ja Evli Leveraged Loan -rahastot”, Lehtimäki kertoo.

Toisella vuosineljänneksellä Evli jatkoi aktiivista työtä ilmastotavoitteidensa edistämiseksi sekä yhdessä Suomen UNICEFin kanssa aloitettua tutkimushanketta, jossa selvitetään, miten sijoittajat voivat edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Lisäksi Evli jatkoi biodiversiteettimittareihin liittyvää tutkimustyötään salkkukohtaisten analyysien osalta. Evli arvioitiin myös tuoreessa Kantar Prosperan "External Asset Management 2023 Finland" -tutkimuksessa parhaaksi vastuullisen sijoittamisen osaamisessa.

Näkymät ennallaan

Epävarmat tunnelmat sijoitusmarkkinoilla ovat jatkuneet lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden heilunnasta johtuen.

Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Järjestelyistä saatavien synergiahyötyjen ja vuodelle 2022 kohdistuneiden kertaluonteisten kustannusten myötä yhtiö arvioi liiketuloksensa ylittävän selvästi vertailukauden tason (30,9 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Lue lisää: Evli Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2023


Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua