Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Niiranan Helenius rajattu 2

Vastuullisesta sijoittamisesta puhutaan yhä enemmän, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Entä miten sijoittaja voi punnita oman salkkunsa vaikutuksia? Evlin vastuullisuusjohtaja ja vastuullisen sijoittamisen analyytikko kertovat, miten vastuuta kannetaan osana arkea.

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan yleensä niin sanottujen ESG-tekijöiden – ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden – huomioimista taloudellisten lukujen ohella. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen.

Evlin vastuullisuusjohtaja Outi Helenius (kuvassa oikealla) huomauttaa, että vastuulliseen sijoittamiseen liittyy aina myös keskustelu siitä, mikä ylipäätään on vastuullista toimintaa. Se ei välttämättä ole mitään uutta: esimerkiksi Evlissä avoimuus ja läpinäkyvyys ovat toiminnan kulmakiviä, jotka otetaan huomioon kaikissa sijoituspäätöksissä.

– Meillä ei ole erikseen vastuullisia ja muita rahastoja. Vastuullisuus on otettu huomioon niissä kaikissa, Helenius tiivistää.

Evlin arjessa tämä tarkoittaa sitä, että varainhoidon sijoituksia käsitellään neljän eri toimintamallin kautta. Prosessiin kuuluvat ESG-analyysi, normirikkomusten seuranta ja vaikuttaminen, kiistanalaisten aseiden poissulkeminen sekä ESG-raportointi.

– Tärkein näistä on ESG-analyysi. Se tarkoittaa, että salkunhoitajat pystyvät huomioimaan vastuullisuustekijät sijoitustoiminnassa erillisen rakentamamme vastuullisuustietokannan avulla. Lisäksi me tutkimme sijoituksia vastuullisen sijoittamisen tiimissä, Helenius kertoo.

Normirikkomuksiin reagoidaan nopeasti

Vastuullisen sijoittamisen rahastoja kritisoidaan joskus siitä, että niiden tosiasiallisia vaikutuksia on vaikea seurata. Outi Heleniuksen mukaan Evli tukee YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä perusperiaatetta, ja samat arvot kulkevat mukana Evlin sijoitustoiminnassa.

– Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emme salli korruptiota ja kiellämme lapsityövoiman käytön. Näitä asioita sovelletaan kaikkiin varainhoidon aktiivisiin sijoituksiin, Helenius kertoo.

Käytännössä Evlin rahastojen sijoitukset skannataan kolmen kuukauden välein normirikkomusepäilyjen varalta. Mahdollisesti löytyvien rikkeiden kitkemiseksi on luotu systemaattinen prosessi.

– Käymme nämä tapaukset aina salkunhoitajan kanssa läpi. Tämän jälkeen käsittelemme ne vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmässä, Helenius kertoo.

Yleisimmin Evlin vastuullisuustiimi on kuitenkin yhteydessä rikkeen tehneeseen yhtiöön.

– Olemme sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä yhtiöön ja kerromme, mitä asia koskee. Tavoitteenamme on muuttaa yhtiön toimintaa vastuullisemmaksi.

Toisinaan tilanne vaatii tarkempaa seurantaa.

– Päädymme tähän vaihtoehtoon, kun näemme, että yritys tekee parhaansa korjatakseen tilannetta. Tällöin seuraamme tilanteen etenemistä ja teemme päätöksemme nähtyämme tilanteen kehittymistä.

Joskus tilanne on kuitenkin sellainen, ettei sijoituksessa kannata olla enää mukana.

– Tällöin salkunhoitaja myy vastuuttomaksi sijoituskohteeksi paljastuneen kohteen pois, Helenius kertoo.

Ice-ESG-1600x900

Sijoituksia ilmaston puolesta

Evli osallistuu myös aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

– Viime vuonna lähdimme mukaan useisiin sijoittaja-aloitteisiin. Meidän tavoitteenamme on  vaikuttaa ilmastonmuutoksen kannalta riskialttiisiin yhtiöihin, Helenius kertoo.

Evli vaikuttaa seuraavien vuosien aikana merkittävimpiin kasvihuonepäästöjen tuottajiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi Climate Action 100+ -aloitteen kautta. Vaikuttamisen kohteena oli vuoden 2018 aikana yhteensä 162 yhtiötä.

Yhteisvaikuttamisen lisäksi Evlin varainhoidossa tehdään jatkuvasti työtä rahastojen ilmastovaikutusten selvittämiseksi. Evli on seurannut muun muassa rahastojensa hiilijalanjälkiä sekä analysoinut mahdollisia sijoituksia fossiilisia varantoja omistaviin yhtiöihin. Viime vuonna seurantaan otettiin yhtiöt, joiden liikevaihdosta merkittävä osuus tulee kivihiilen louhinnasta tai kivihiilen käytöstä energian tuotannossa.

– Tämän lisäksi varainhoidossamme on käytössä erillinen ilmastonmuutokseen liittyvä tietopankki, jossa sijoitusten hiilijalanjälkeä, fossiilisia varantoja ja fossiilisten polttoaineiden osuutta liikevaihdosta voidaan seurata jatkuvasti, Helenius kertoo.

Hän huomauttaa, että vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja kehitetään koko ajan.

– Tavoitteenamme on parantaa rahastojen ESG-raportointia entisestään, kehittää rahastojen hiilijalanjäljen raportointia sekä jatkaa vaikuttamista ilmastonmuutoksen hillintään liittyen.

Vastuullisuus puhuttaa koko ajan enemmän

Kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on kasvanut viime vuosina. Evlin vastuullisen sijoittamisen analyytikko Elina Niiranen kertoo, että aihe puhuttaa yhä suurempaa sijoittajajoukkoa.

– Vastuullisuus on asiakkaillemme iso asia, ja kiinnostus sitä kohtaan tuntuu kasvavan yhä, Niiranen sanoo.

Evlin rahastojen vastuullisuutta voi seurata Niirasen mukaan helpoiten rahastojen vastuullisuusraporttien kautta.

– Raporteista näkee konkreettisesti rahaston vastuullisuusarvosanan ja rahaston sijoitusten vastuullisuusarvosanojen jakauman. Jos Evlin tavasta tehdä vastuullista sijoittamista haluaa tietää vielä lisää, kannattaa tutustua Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintakertomukseen 2018, Niiranen vinkkaa.

Teksti: Pi Mäkilä 
Elina Niirasen ja Outi Heleniuksen kuva: Vesa Tyni

Uutuuskirja: Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin

Huhtikuussa 2019 ilmestynyt uutuusteos Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin avaa vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja tuottovaikutukset niin yksityissijoittajille kuin ammattilaisille. Evli esiintyy kirjassa yhtenä esimerkkinä.

Haastattelimme kirjan tekijöitä Tiina Landauta ja Hanna Silvolaa →

Kirja-Hanna Silvola ja Tiina Landau_VESA TYNI-1600x900

Kuva: Vesa Tyni

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua