Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin uusi globaali infrastruktuurirahasto, Evli Infrastructure Fund I Ky, keräsi viimeisessä sulkeutumisessaan toukokuussa 2021 menestyksekkäästi yhteensä 154,7 miljoonan euron pääoman.

Suomalaiset yhteisö- ja yksityissijoittajat ovat osoittaneet vahvaa mielenkiintoa infrastruktuuriomaisuusluokkaa ja -rahastoa kohtaan. Evlin keväällä 2020 aloittaneen infrarahaston sijoittajakunnassa on sekä ammattimaisia instituutiosijoittajia, kuten eläkelaitoksia, yleishyödyllisiä säätiöitä, liittoja ja yhdistyksiä, että varakkaita yksityishenkilöitä. Evli Infrastructure Fund I tarjoaa sijoittajille pääsyn maailman johtaviin infrarahastoihin hajautetusti.

”Uskon, että suuren kiinnostuksen taustalla on asiakkaidemme kasvanut tarve monipuolistaa sijoitussalkkujaan sekä koronaviruspandemian tuoma epävarmuus. Infrastruktuuri on omaisuusluokka, johon nykyinen maailmantilanne on vaikuttanut vain vähän – defensiivisenä reaaliomaisuusluokkana se tarjoaa tasaista ja ennustettavaa tuottoa läpi taloussyklien ja korreloi heikosti muiden omaisuusluokkien kanssa”, sanoo Evlin infrastruktuurirahaston salkunhoitaja Richard Wanamo.

”Yleensä infrayhtiöt tuottavat yhteiskunnalle kriittisiä palveluja, eli niillä on suojattu kilpailuasema. Yhtiöt tekevät vakaata ja vahvaa vuosittaista kassavirtaa, mikä on erityisen houkuttelevaa matalan koron ympäristössä”, Wanamo jatkaa.

Edellä mainittujen ominaisuuksien johdosta infrastruktuuriomaisuusluokka on ollut ammattimaisten instituutionaalisten sijoittajien kansainvälisissä kyselyissä yksi kiinnostavimmiksi koetuista omaisuusluokista (Preqin, 2020). Tulevaisuudessa yksityisen pääoman tarve infrainvestointien toteuttamiseksi korostuu entisestään, kun väestönkasvu, kaupungistuminen ja siirtyminen uusiutuvaan energiaan kasvattavat merkittävästi globaalien infrastruktuuri-investointien tarvetta 2020-luvulla. Tämä tuo huomattavan määrän lisää kohteita sijoittajien ulottuville lisäten omaisuusluokan houkuttelevuutta entisestään.

Vastuullisuus, hajautus ja huolellinen sijoitusten valinta ovat olennaisimmat osat salkunhoitoa

Evli Infrastructure Fund I -rahaston tavoitteena on hajauttaa sijoitukset globaalisti noin kahdeksaan huolellisesti valittuun infrastruktuurirahastoon (yhteensä noin 100 kohdeyhtiöön). Kohderahastot tekevät sijoituksensa yrityksiin, joiden liiketoiminta perustuu yhteiskunnallisen infrastruktuurin operoimiseen ja kehittämiseen – esimerkkeinä tietoliikenne, yhteiskunnallinen huolto, liikenne ja sosiaalinen infra. 

Tähän mennessä rahasto on tehnyt sijoitussitoumuksia jo viiteen infrastruktuurirahastoon, jotka sijoittavat erityyppisiin infrakohteisiin sekä Euroopassa että globaalisti, esimerkkeinä Arcus European Infrastructure Fund 2, Antin Infrastructure Partners IV, DIF Infrastructure VI ja Partners Group Direct Infra 2020. Jo näillä sitoumuksilla rahasto on saavuttanut hyvän maantieteellisen ja toimialakohtaisen sijoitusten hajautuksen. Selkeä enemmistö kohdesijoituksista on toiminnassa olevia kohteita, mutta mukana on myös rakennusvaiheessa olevia projekteja, joissa rakennetaan kokonaan uutta infrastruktuuria tai laajennetaan olemassa olevia kohteita. Tällä tavalla rahasto voi saavuttaa hyvien kassavirtatuottojen lisäksi houkuttelevia tuottoja arvonluonnista.

Evli Infrastructure Fund I -rahaston kuten kaikkien muidenkin Evlin rahastojen sijoitustoiminnassa ja päätöksentekoprosesseissa huomioidaan vastuullisuus eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät tekijät. Jokaiselle kohteena olevalle infrarahastolle tehdään syvällinen vastuullisuusanalyysi ja sille annetaan oma ESG-luokitus, joka perustuu Evlin sijoitustiimin tekemään arviointiin. Evli ei sijoita rahastoihin, joiden hoitajat eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin.

”Vastuullisuus on erittäin tärkeä teema infrastruktuurisijoittamisessa, ja edellytämme että salkussamme olevat kohteet, jotka tuottavat yhteiskunnalle elintärkeitä palveluita, operoidaan ja kehitetään vastuullisella tavalla. Sijoitukset uusiutuvaan energiaan tukevat myös suoraan maailmaan siirtymistä puhtaampaan sähköntuotantoon ja ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa”, Richard Wanamo sanoo.

Erittäin kokenut sijoitustiimi tuo lisäarvoa rahastonvalinnassa

Salkunhoitaja Richard Wanamo on yli 15 vuotta kestäneen uransa aikana tehnyt yli 4 miljardin euron edestä sijoitussitoumuksia infrastruktuurirahastoihin, private equity -rahastoihin ja muihin epälikvideihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin sekä toiminut useiden rahastojen sijoittajaneuvostoissa.

”Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme lisäarvoa rahastonvalinnalla, mikä ei olisi mahdollista ilman Wanamon ja Evlin yli 20 hengen vaihtoehtoisten sijoitusten salkunhoitotiimin kokemusta ja erinomaista verkostoa rahastojen kohdemarkkinoilla. Evlin kaltainen luotettava, vakiintunut ja kokenut toimija on sijoittajalle tärkeä tuki. Se mahdollistaa pääsyn parhaiten menestyneiden managereiden rahastoihin”, sanoo Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Tero Tuominen.

Vuonna 2022 Evli aikoo avata Evli Infrastructure Fund I Ky:lle jatkorahaston samalla sijoitusstrategialla, sen jälkeen kun ensimmäinen rahasto on tehnyt viimeiset sijoitussitoumuksensa.

Vaihtoehtorahastojen kehittäminen ja myynti on keskeinen osa Evlin strategiaa, ja niiden yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on jo yli 1,2 miljardia euroa (31.3.2021). Rahastot on suunnattu ammattimaisille sijoittajille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastoista ja niiden harjoittamasta sijoitustoiminnasta, ja jotka haluavat hajauttaa sijoituksiaan perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle.

Lisätietoja:

Richard Wanamo, sijoitusjohtaja, pääomasijoitukset, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 50 441 0294, richard.wanamo@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua