Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Helmikuussa 2020 perustettu Evli Infrastructure Fund I Ky -vaihtoehtorahaston kolmas sulkeminen tehtiin 35 miljoonan euron kokoisena 15.10.2020. Rahaston koko on nyt 104 miljoonaa euroa. Varainkeruuta jatketaan sulkemisen jälkeen ja rahaston lopullinen sulkeminen tehdään alkuvuonna 2021. Rahaston tavoitekoko on 100-200 miljoonaa euroa.

”Infrastruktuurirahastomme on otettu todella hyvin vastaan markkinoilla ja olemme mielissämme siitä, että olemme jo ylittäneet rahaston vähimmäistavoitekoon. Uskon, että suuren kiinnostuksen taustalla on ollut sekä asiakkaiden kasvanut tarve monipuolistaa salkkujaan infrastruktuurisijoituksilla että koronapandemian tuoma epävarmuus. Noteeraamaton infrastruktuuri on omaisuusluokka, johon nykyinen maailmantilanne on vaikuttanut vain vähän. Lisäksi infrakohteet tuottavat vakaata kassavirtaa, mikä on erityisen houkuttelevaa matalan koron ympäristössä", sanoo Evlin infrastruktuurirahaston salkunhoitaja Richard Wanamo.

Evli Infrastructure Fund I Ky -vaihtoehtorahasto sijoittaa infrastruktuurikohteisiin, joihin kuuluvat muun muassa vesi- ja kaukolämpöyhtiöt, yhteiskuntaa palveleva sosiaalinen infra, tietoliikenneyhtiöt kuten televerkot ja palvelinkeskukset, tiet ja satamat, energian tuotanto- ja jakeluyhtiöt sekä uusiutuva energia. Investoinnit tehdään pääasiassa Eurooppaan, mutta myös muun muassa Yhdysvaltoihin ja muihin OECD-maihin. Rahasto toimii rahastojen rahasto -strategialla, jonka perusteella valitaan huolellisesti parhaat 7-10 infrastruktuurirahastoa sijoitussalkkuun, ja alla olevia infrakohteita salkussa tulee olemaan arviolta noin 80-120 kappaletta. Ensimmäiset sitoumukset kohderahastoihin tehtiin pian rahaston perustamisen jälkeen ja tavoitteena on tehdä kaikki sijoitussitoumukset vuosien 2020-2022 aikana. Kohderahastot puolestaan hankkivat sijoituskohteita oman sijoitusperiodinsa puitteissa, mikä kestää yleensä 3-4 vuotta.

Wanamon oma ja Evlin kokemus ovat auttaneet rahastoa menestymään. ”Salkunhoitajillamme on hyvä verkosto, paljon sijoituskokemusta ja hyvä kokonaiskuva markkinoista. Lisäksi Evlillä on vahva asiakaskunta, jonka sijoittajat ovat ammattimaisia ja asiantuntevia ja tietävät, mitä haluavat ja etsivät hyviä vaihtoehtoja. On tietenkin myös erittäin tärkeää, että tukena on Evlin kaltainen luotettava, vakiintunut ja kokenut toimija. Tämä mahdollistaa meille pääsyn parhaiten menestyneiden managereiden rahastoihin”, Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja, Tero Tuominen, kommentoi.

Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittäminen ja myynti on keskeinen osa Evlin strategiaa. Tällä hetkellä sen vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tuotetarjonta kattaa kiinteistöt, listaamattomat osakkeet, infrastruktuurin ja metsän, ja niihin sijoitetaan yhteensä kahdeksan rahaston voimin. Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osaaminen juontaa juurensa vuoteen 2005, jolloin Evli aloitti rahastomuotoisen kiinteistösijoittamisen ensimmäisenä Suomessa. Tänään vaihtoehtorahastojen salkunhoidossa työskentelee yhteensä 20 henkilöä, ja rahastojen yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on noussut yli miljardiin euroon.


Lisätietoja:

Tero Tuominen, toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 50 439 2867, tero.tuominen@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua