Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät toimintatavat nousevat entistä merkittävämpään asemaan varainhoidon sijoituksissa. Julkistamme tähän liittyen Evlin ilmastonmuutosperiaatteet, joissa huomioimme ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvät vaikutukset neljän toimintatavan kautta. 

1. Sijoituskohteiden kasvihuonepäästöjen analysointi ja seuranta

Seuraamme Evlin osake- ja korkorahastoissa olevien yhtiöiden päästöjä analysoimalla rahastokohtaisia hiilijalanjälkiä. Rahastojen hiili-intensiteettiä valvotaan säännöllisesti Evlin vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmässä.

Hiilijalanjäljen mittarina käytämme TCFD-ohjeistukseen perustuvaa salkkupainoilla painotettua hiili-intensiteettiä. TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) on kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jossa ilmastoriskien taloudelliset vaikutukset otetaan osaksi virallista talousraportointia.

2. Kivihiili- ja turveyhtiöiden seuranta ja poissulkeminen sijoituskohteista

Vältämme sijoittamista yhtiöihin, joiden liikevaihdosta merkittävä osa (vähintään 30 %) tulee kivihiilen louhimisesta tai sen käytöstä energiantuotannossa. Emme myöskään tee sijoituksia turvetta valmistaviin yhtiöihin.

3. Yhtiöihin vaikuttaminen

Kannustamme yhdessä muiden sijoittajien kanssa yhtiöitä raportoimaan toimintansa ilmastovaikutuksista sekä kertomaan, miten yhtiöt hallitsevat ja hyödyntävät ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Tarvittaessa olemme myös yhteydessä yksittäisiin yrityksiin.

4. Evlin omien ilmastoriskien raportointi

Tavoitteemme on alkaa raportoida ilmastoriskeistä koko konsernin osalta TCFD:n ohjeistuksen mukaisesti.

Panostamme aktiivisesti vastuulliseen sijoittamiseen ja ilmastonmuutokseen liittyvien toimintatapojen kehittämiseen. Tämä tarkoittaa niin toimintatapojen ja mittareiden säännöllistä arviointia, raportoinnin parantamista, markkinan ja ilmastokeskustelun seuraamista kuin keskustelua sidosryhmiemme ja yhtiöiden kanssa.

Lue ilmastoperiaatteet kokonaisuudessaan

Tutustu Evlin vastuulliseen sijoittamiseen

Lisätietoja:

Outi Helenius, Evli Pankin vastuullisuusjohtaja, p. +358 (0)40 720 6859

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua