Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White20marble20with20beams20of20light20heading20down SOME20tiny

Evli-Rahastoyhtiö Oy:n (”Evli”) hallitus on päättänyt muuttaa Evlin hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen nimiä ja sääntöjä. Sääntömuutokset koskevat rahastojen nimenmuutoksia, rahastojen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä lunastusten- ja merkintöjen maksuaikataulua. Alla tarkemmin kuvattavat sääntömuutokset tulevat voimaan 1.3.2023.

1. Elite Alfred Berg -nimellä toimivien rahastojen nimenmuutokset

Elite Alfred Berg -nimellä toimineiden sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen nimiä yhtenäistetään Evlin muun tuotevalikoiman kanssa siten, että ne muutetaan Evli-alkuisiksi nimiksi ja toimivat jatkossa Evli-brändinimen alla. Alla olevassa taulukossa esitetään rahastot, joita nimenmuutos koskee sekä rahaston uusi nimi:

Rahaston nimi 28.2.2023 saakka
Rahaston uusi nimi 1.3.2023 alkaen
AJ EAB Value Hedge Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto AJ Evli Value Hedge
Elite Alfred Berg Korko Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Evli Globaali Korko
Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Evli Optimaalivarainhoito
Elite Alfred Berg Osake Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Evli Osake
Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto Evli Logistiikkakiinteistöt
Elite Alfred Berg Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuotto II

2. Merkintöjen ja lunastusten maksaminen

Elite Alfred Berg Osake, Elite Alfred Berg Korko, Elite Alfred Berg Optimaalivarainhoito sekä AJ EAB Value Hedge -rahastojen merkintöjen sekä lunastusten maksuaikataulu muuttuu. Merkintöjen ja lunastusten maksusuoritukset siirtyvät tilille/tililtä kahden pankkipäivän kuluttua toimeksiannon toteutuksesta (T+2). Vastaava lunastusten ja merkintöjen maksuaikataulu on jo nykyisellään käytössä suurimmassa osassa Evlin hallinnoimia sijoitusrahastoja. Lisätietoja rahastojen lunastusten ja merkintöjen maksamisesta rahastoesitteestä.

3. AJ EAB Value Hedgen lunastustoimeksiantojen määräaika

Rahaston säännöissä luovutaan velvollisuudesta jättää lunastustoimeksiannot määräajassa etukäteen. AJ EAB Value Hedge -rahaston säännöissä on edellytetty, että lunastustoimeksiannot tulee antaa viisi pankkipäivää ennen rahaston varsinaista lunastuspäivää, jotta ne toteutetaan rahaston lunastuspäivänä.

4. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Erikoissijoitusrahasto Evli Leveraged Loanin sääntöihin on lisätty tieto rahaston Tiedonantovelvoiteasetuksen 8 artiklan mukaisuudesta eli rahasto edistää jatkossa muiden ominaisuuksiensa ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

AJ EAB Value Hedgen säännöistä on poistettu viittaus Tiedonantovelvoiteasetuksen 8 artiklan mukaisuuteen eli rahaston ei katsota edistävän muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön liittyviä ominaisuuksia sääntömuutoksen voimaantulon jälkeen.

Finanssivalvonta on vahvistanut edellä kuvatut sääntömuutokset 22.12.2022 ja 26.1.2023. Muutetut rahastojen säännöt tulevat voimaan 1.3.2023 ja koskevat kaikkia osuudenomistajia. Mikäli osuudenomistaja ei hyväksy sääntömuutoksia, rahasto-osuudet voi lunastaa tai vaihtaa toiseen Evlin sijoitusrahastoon.

Evlin rahastojen päivitetyt säännöt ovat saatavilla 31.1.2023 osoitteesta www.evli.com/rahastot tai Sijoittajapalvelustamme. Rahastojen avaintietoasiakirjat ovat saatavilla 1.3.2023 mennessä osoitteesta www.evli.com/rahastot.

Sijoittajapalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne muutetuista säännöistä ja rahastosijoittamisesta puhelimitse (09) 4766 9701 ja sähköpostitse info@evli.com arkisin kello 9.30-16.30 (Suomen aikaa, CET+1).

Ystävällisin terveisin

EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua