Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Beautiful20foggy20and20sunny20morning 2000 1125px

Olemme julkaisseet Evlin biodiversiteettitiekartan, joka asettaa askelmerkit toiminnallemme luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi vuosina 2023–2025. Tiekartan tavoitteena on saada parempi ymmärrys sijoitusten vaikutuksista biodiversiteettiin, edistää Evlin tutkimustyötä biodiversiteetistä sekä kehittää biodiversiteettiin liittyvää raportointia.

 

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin huomioiminen sijoitustoiminnassa on nousemassa ilmastonmuutoksen rinnalle merkittäväksi vastuullisuuden osa-alueeksi. Maailman talousfoorumin raportin mukaan puolet maailman bruttokansantuotteesta on kohtalaisesti tai vahvasti riippuvaista luonnosta ja sen tarjoamista palveluista. Biodiversiteetillä on merkittävä vaikutus ihmisten ja maapallon hyvinvointiin sekä taloudellisen toiminnan edellytyksiin. Luonto tarjoaa ekosysteemipalveluita, joista moni liiketoiminta on riippuvaista. Vastaavasti liiketoiminnalla voi olla vaikutuksia biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin, joten on tärkeää tunnistaa myös yhtiöiden toiminnan vaikutukset luontoon.  

Evlin biodiversiteettitiekartta

Evlin tiekartan askelmerkit biodiversiteetin huomioimiseen sijoitustoiminnassa ovat:

 1. Tilannekuvan rakentaminen
  Evli pyrkii tunnistamaan sijoitustoiminnassaan biodiversiteettiin liittyvät riskit ja riippuvuudet sekä sijoitusten vaikutukset biodiversiteettiin. Tätä varten Evli kehittää sijoitustensa analyysia ja tutkii luontoon liittyviä mittareita. 

 2. Datan ja työkalujen kehittäminen
  Osana tilannekuvan kartoitusta ja sijoituskohteiden analyysiä Evli tutkii saatavilla olevaa dataa, tunnistaa uusien mittareiden tarpeet sekä kehittää salkunhoidon työkaluja biodiversiteettiin liittyvien mittareiden huomioimiseksi sijoituskohteiden analyysissa.

 3. Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus
  Evli pyrkii tunnistamaan olennaisten biodiversiteettiin liittyvien mittareiden ja analyysin avulla kohdeyhtiöt, joihin voidaan aloittaa vaikuttaminen biodiversiteettiin liittyen. Osana aktiivista omistajuutta Evli jatkaa myös yhteisvaikuttamista muiden sijoittajien kanssa silloin, kun yhteisvaikuttamisen kohde ja tavoitteet ovat linjassa Evlin biodiversiteettiin liittyvän työn kanssa. 

 4. Raportoinnin kehittäminen ja TNFD-raportointi
  Tunnistettuaan sijoitustoiminnan kannalta olennaiset biodiversiteettiin liittyvät mittarit Evli pyrkii kehittämään vastuullisuusraportointiaan. Evlin tavoitteena on löytää biodiversiteettiä kuvaavat mittarit, jotka noudattavat esimerkiksi biodiversiteettiin liittyvän viitekehyksen Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) tai muiden raportointikehikoiden suosituksia ja jotka kuvaavat parhaalla mahdollisella tavalla sijoituksiin liittyviä biodiversiteettiriskejä ja -vaikutuksia. Evli tulee raportoimaan sijoituksistaan TNFD:n suositusten mukaisesti vuodesta 2025 alkaen. 

 5. Biodiversiteettiin liittyvien periaatteiden ja tavoitteiden asettaminen
  Tiekartan tuloksena Evli pyrkii asettamaan biodiversiteettiin liittyvät periaatteet, joissa määritellään, miten Evli huomioi biodiversiteetin osana sijoitustoimintaa eri omaisuusluokissa. Lisäksi periaatteissa kuvataan Evlin seuraamia mittareita, analyysityökaluja, vaikuttamisen tavoitteita ja periaatteita sekä biodiversiteettiin liittyvää raportointia.

  Tulevaisuudessa Evli pyrkii vahvistamaan myös biodiversiteettiin liittyvät tavoitteet. Evlin biodiversiteettitiekartan tarkoituksena on asettaa askelmerkit työlle, jonka pohjalta tulevaisuudessa pystytään määrittämään tarkemmat biodiversiteettiin liittyvät tavoitteet ja omaisuusluokkakohtaiset linjaukset.

Jatkoa Evlin vastuullisuustyölle

Biodiversiteettitiekartta on jatkumoa Evlin vastuullisuustyölle ympäristöön vaikuttavien tekijöiden osalta. Evli liittyi syksyllä 2023 kansainväliseen Nature Action 100 -aloitteeseen, jolla pyritään kannustamaan yhtiöitä kunnianhimoisempiin toimiin luontokadon pysäyttämiseksi. Kesällä 2022 Evli liittyi luontoraportoinnin viitekehykseen liittyvään Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -foorumiin. Lisäksi Evli on allekirjoittanut globaalin COP15-sijoittajakannanoton ”Moving Together on Nature”, jossa hallituksia kehotetaan koordinoituihin toimiin ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi sekä asettamaan rahoituslaitoksille entistä vahvempi mandaatti, jolla rahoitustoimintaa voidaan sovittaa yhteen biodiversiteettitavoitteiden kanssa. Aiemmin Evli oli mukana PRI:n johtamassa yhteisvaikuttamisaloitteessa ”Need for Biodiversity Metrics”, jonka tavoitteena oli kannustaa biodiversiteettiin liittyvien raportointikäytäntöjen kehittämistä. 

Lue lisää:
Evlin biodiversiteettitiekartta

Lisätietoja:
Elina Niiranen, vastuullisen sijoittamisen seniorianalyytikko, Evli Oyj, p. +358 40 567 3446, elina.niiranen@evli.com 
Emma Kontsas, vastuullisen sijoittamisen analyytikko, Evli Oyj, p. +358 40 635 2098, emma.kontsas@evli.com 
Jenni Moilanen, vastuullisen sijoittamisen juniorianalyytikko, Evli Oyj, p. +358 40 484 2859, jenni.moilanen@evli.com 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua