Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Uusi Evli Private Equity III -rahasto sijoittaa globaalisti niin sanotulla buyout -markkinalla toimiviin ensiluokkaisiin pääomarahastoihin, joiden sijoitukset kohdistuvat suurten ja keskisuurten yhtiöiden listaamattomiin osakkeisiin. Rahasto tarjoaa sijoittajille tuottohakuisen, hajautetun ja helpon väylän kansainvälisiin pääomasijoituksiin.

Evlin Private Equity -sijoitustoiminnalla on pitkäaikainen, yli 20 vuoden toimintahistoria, sekä erinomaiset tulokset onnistuneesta rahastovalinnasta. Evli Private Equity III jatkaakin Evlin Private Equity -rahasto-ohjelman viitoittamalla ja toimivaksii koetulla tiellä.

”Tavoitteena on sijoittaa rahasto hajautetusti 10-15 buyout-rahastoon, joista kukin sijoittaa keskimäärin 10-20 yhtiöön. Kohdeyhtiöitä rahastolla tulee olemaan maailmanlaajuisesti yhteensä 150-300. Tällä tavalla pystymme tarjoamaan erinomaisen hajautuksen kohdeluokkaan, jolla on erittäin hyvä tuottopotentiaali. Rahaston kautta on mahdollista sijoittaa tarkkaan valikoituihin ja vaikeapääsyisiin buyout-pääomarahastoihin”, rahastonhoitaja Ben Wärn kertoo.

Private Equity -rahastojen arvonluonti perustuu ammattimaiseen hallinnointimalliin, jossa keskitytään yleensä yhtiöiden liiketoiminnan nopeaan kasvattamiseen ja tehostamiseen. Vaikka Private Equity -rahastoihin on virrannut globaalisti huomattavia pääomia viimeisen vuosikymmenen aikana, silti rahastojen sijoitustahti on pysynyt hyvänä ja kohdeyhtiöiden arvostuskertoimet kohtuullisina. Vaikka omaisuusluokan mediaanituotot ovat olleet hyviä, ero parhaimpien ja heikoimpien rahastojen välillä on merkittävä. Tämä korostaa parhaimpiin rahastoihin pääsyn merkitystä sekä huolellista ja onnistunutta rahastovalintaa.

“Tiimillämme on pitkäaikaisen toiminnan ja laajan kontaktiverkoston kautta pääsy parhaimpiin Private Equity -rahastoihin globaalisti. Tiimimme hoitamat kumulatiiviset Private Equity -sijoitussitoumukset ovat jo yli 600 miljoonaa euroa, ja olemme tehneet toimintamme aikana sijoitussitoumuksia yli 50 kohderahastoon globaalisti”, kertoo Wärn.

Rahasto on suunnattu niille sijoittajille, joilla ei välttämättä ole resurssia tai pääomaa tehdä suoria sijoituksia suoraan kohdeyhtiöihin tai pääomarahastoihin. Wärn muistuttaa, että pääomasijoittamisessa pitkäjänteisyys maksaa itsensä takaisin. ”Sijoittamisen ajoitus on todella vaikeaa, ja tämä pätee eritoten pääomasijoituksissa. Meillä on vahva usko siihen, että pääomasijoittamista tulisi toteuttaa ohjelmamuotoisesti ja pitkäjänteisesti, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvät tulokset. Tähän tarpeeseen myös uusi rahastomme on edellisten rahastojen jatkumo”, Wärn toteaa.

”Vastuullisuus (ESG) on integroitu rahaston koko sijoitusprosessiin ohjaten rahastonvalintaa, monitorointia sekä raportointia. Private Equity -sijoittaminen kasvaa koko ajan ja Evli Private Equity III on osoitus siitä, että haluamme panostaa tähän markkinaan sekä tarjota asiakkaillemme mahdollisimman hyvät mahdollisuudet onnistua Private Equity -sijoituksissa”, Wärn summaa.

Uusi rahasto on osa Evlin kattavaa vaihtoehtoisten rahastojen tarjontaa, joka sisältää private equityn (listaamattomat osakkeet) lisäksi kiinteistöt, infrastruktuurin, metsän ja private debt -omaisuusluokan. Vaihtoehtoisia rahastoja on yhteensä 11, ja niitä hoitaa yli 20 henkilön salkunhoitotiimi. Rahastojen yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on noin 1,4 miljardia euroa (30.9.2021).

Evli Private Equity III -rahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla on riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. Minimisijoitus rahastoon on 100.000 euron sijoitussitoumus.

Tutustu Evlin vaihtoehtorahastoihin →

Lisätietoja:

Ben Wärn, Evli-Rahastoyhtiö Oy, johtaja, pääomarahastot, p. 09 4766 9444, ben.warn@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua