Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli on tuonut markkinoille uuden vihreisiin yrityslainoihin keskittyvän sijoitusrahaston, Evli Green Corporate Bondin. Rahasto on Evlin ensimmäinen vihreille joukkovelkakirjamarkkinoille yrityslainojen kautta sijoittava rahasto, ja se on fokukseltaan harvinaislaatuinen myös Euroopan laajuisesti. Rahaston taustalta löytyy Evlin ansioitunut korkotiimi, jolla on yli 20 vuoden menestyksekäs toimintahistoria eurooppalaisilta korkomarkkinoilta.

Rahaston salkunhoitajana toimii Evlin korkosijoitusjohtaja ja Evli Lyhyt Yrityslaina -rahaston salkunhoitaja Juhamatti Pukka. Vihreiden joukkolainojen analyysistä rahastossa vastaa vastuullisen sijoittamisen analyytikko Noora Lakkonen, jonka vastuulla on Evlin yrityslainarahastojen vastuullisuustekijöiden seuranta.

Evli Green Corporate Bond -rahasto on luonnollinen jatkumo Evlin kehittäessä vastuullista sijoittamista, kun otetaan huomioon Evlin huomattava edistys vastuullisuustekijöiden integroinnissa salkunhoidon kaikkiin osa-alueisiin. Aiemmin tänä vuonna yhtiö nosti vastuullisuuden yhdeksi strategisista painopistealueistaan. “Uusi rahasto vastaa paitsi sijoittajien kasvavaan kysyntään vihreiden joukkolainojen suurempaa allokaatiota kohtaan, myös tarpeeseen toimia kestämätöntä resurssien käyttöä ja ilmastonmuutosta vastaan”, kertoo Juhamatti Pukka.

“Vihreät joukkolainat tarjoavat perinteisten joukkolainojen mukaista luottoriskiä, mutta samalla ne tukevat siirtymistä kestävämpään talouteen”, lisää Noora Lakkonen.

Suurin osa vihreisiin joukkolainoihin sijoittavista rahastoista tarjoaa laaja-alaisen korkoratkaisun, joka koostuu suuresta, erilaisia joukkolainoja sisältävästä kokonaisuudesta. Evli Green Corporate Bond -rahasto keskittyy yrityslainoihin, mikä on harvinaista vihreiden eurooppalaisten joukkolainarahastojen joukossa. Myös Evlin crossover-lähestymistapa mahdollistaa kiinnostavien ja samalla vastuullisten sijoitusmahdollisuuksien hyödyntämisen.

“Uskomme, että lähestymistapamme sijoittaa vihreille joukkolainamarkkinoille yrityslainojen kautta tarjoaa sijoittajille useita etuja. Varojen allokoiminen on tehokkaampaa kohdennetuilla tuotteilla. Lisäksi elinkeinoelämä on avainasemassa vihreämmän talouden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että sijoittajayhteisö tukee suoraan yritysten muutosta niiden investoidessa projekteihin, jotka edistävät vähähiiliseen talouteen siirtymistä, sekä vihreitä ja kestävillä joukkolainoilla rahoitettuja yhteiskunnallisia hankkeita”, Pukka sanoo.

YK:n kestävän kehityksen ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan vuosittain noin 6,9 biljoonan dollarin arvosta infrastruktuuri-investointeja vuoteen 2030 mennessä. Tämä merkitsee todellisia pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuuksia yrityslainasegmentissä, jonka nopeasta kasvusta Evli Green Corporate Bond -rahasto tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden päästä hyötymään. “Yleisesti ottaen uskomme, että vihreiden joukkolainojen liikkeeseenlaskijat katsovat tyypillisesti enemmän tulevaisuuteen. Onnistumisella ympäristö- ja kestävyysasioissa on merkittävä vaikutus pitkän aikavälin luottolaatuun”, jatkaa Pukka.

Evli Green Corporate Bond sijoittaa eurooppalaisiin investment grade- ja high yield -yrityslainoihin (rahaston keskimääräinen luottoluokitus vähintään BBB-), ja korkeintaan 20 prosenttia rahaston varoista voidaan sijoittaa luokittelemattomiin lainoihin, jotta pohjoismaiset yrityslainat pysyisivät osana Evlin onnistunutta ja joustavaa crossover-sijoitusstrategiaa.


Katso myös:
Evli Green Corporate Bond -verkkosivu


Lisätietoja:

Juhamatti Pukka, korkosijoitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 9 4766 9486, juhamatti.pukka@evli.com
Noora Lakkonen, vastuullisen sijoittamisen analyytikko, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 356 3411, noora.lakkonen@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua