Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen ja vaihtoehtorahastojen säilytysyhteisö vaihtuu 1.10.2020 Evli Pankki Oyj:stä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttoriin. Lisäksi Evli-Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt muuttaa yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen sääntöjä.

Evlin rahastoja koskevat sääntömuutokset ovat seuraavat:

  1. Säilytysyhteisö vaihtuu Evli Pankki Oyj:stä Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttoriksi sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen säännöissä.

  2. Rahastojemme merkintöjen sekä lunastusten maksuaikataulua on täsmennetty sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen säännöissä. Täsmennyksellä ei ole käytännön vaikutuksia rahastojen nykyiseen maksuaikatauluun. Säännöissä täsmennettyyn maksuaikataulun käyttöön siirryttiin 15.6.2020. Merkintöjen ja lunastusten maksusuoritukset siirtyvät tililtä/tilille kahden pankkipäivän kuluttua kauppapäivästä (T+2, ”Maksupäivä”), pois lukien Evli Likvidi -rahasto, jonka maksusuoritukset siirtyvät tililtä/tilille yhden pankkipäivän kuluttua kauppapäivästä (T+1, ”Maksupäivä”).

  3. Sijoitusrahastojen yhteisissä säännöissä on mahdollistettu sellaisten tuotto-osuussarjojen perustaminen sijoitusrahastoihin, jotka maksavat Evli-Rahastoyhtiö Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman vuotuisen tuoton useammassa kuin yhdessä erässä.

  4. Evli GEM-, Evli Japani-, Evli Maailma- ja Evli Maailma X -sijoitusrahastojen toimeksiantojen toteuttaminen on harmonisoitu tapauksissa, joissa toimeksianto vastaanotetaan muuna kuin pankkipäivänä tai rahaston aukiolopäivänä.

  5. Evli Varainhoito 30-, Evli Varainhoito 50- ja Evli Wealth Manager -rahastoihin on lisätty rahastojen noudattamat vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Edellä mainitut sijoitusrahastot noudattavat Evli-konsernin yleisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassaan.

Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen sääntömuutokset 2.7.2020. Muutetut rahastojen säännöt ja säilytysyhteisön vaihtuminen tulevat voimaan 1.10.2020 ja koskevat kaikkia osuudenomistajia. Sääntömuutokset ja säilytysyhteisön vaihtuminen eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Mikäli osuudenomistaja ei hyväksy sääntömuutoksia, rahasto-osuudet voi lunastaa tai vaihtaa toiseen Evlin sijoitusrahastoon.

Evlin rahastojen säännöt ovat saatavilla 1.9.2020 ja rahastojen avaintietoesitteet sekä päivitetty rahastoesite 1.10.2020 mennessä osoitteesta www.evli.com/rahastot tai Sijoittajapalvelustamme.

Sijoittajapalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne muutetuista säännöistä ja rahastosijoittamisesta puhelimitse (09) 4766 9701 ja sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30-16.30 (Suomen aikaa, CET+1).


EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua