Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White20marble20with20beams20of20light20heading20down SOME20tiny

Evli-Rahastoyhtiö Oy (”Evli”) on päättänyt seuraavista sijoitusrahastolain mukaisista sulautumisista:

Sulautuva rahasto Vastaanottava rahasto
Elite Alfred Berg
Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto
Sijoitusrahasto Evli Eurooppa
Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Evli Suomi Select
Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Evli GEM
Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Evli Pohjois- Amerikka

Finanssivalvonta on 14.11.2022 myöntänyt täytäntöönpanoluvan sulautumisille.

Rahastojen sulautumispäivä on 28.12.2022. Sulautuminen tapahtuu sulautumispäivänä, jolloin sulautuva rahasto purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle rahastolle.

Sulautuvat sijoitusrahastot ovat siirtyneet Evlin hallinnoitavaksi EAB Rahastoyhtiö Oy:n ja Evlin sulautumisen yhteydessä 31.10.2022. Sulautuvat rahastot toimivat samankaltaisella sijoitusstrategialla ja maantieteellisellä painopistealueella kuin vastaanottavat rahastot, jolloin samalla strategialla toimivien rahastojen sulautuminen on perusteltua hallinnollisen tehokkuuden parantamiseksi. Sulautuvan rahaston osuudenomistajat hyötyvät sulautumisesta vastaanottavan rahaston paremmalla kulu/tuottosuhteella. Samalla myös sulautumisten myötä rahastojen koko kasvaa, mikä turvaa rahastojen jatkuvuuden.

Sulautumisen hyväksyminen ja sulautumisvastikkeena saatavien rahasto-osuuksien vastaanottaminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Rahastoyhtiö ei peri lunastus- eikä vaihtopalkkiota niiltä sulautuvan rahaston osuudenomistajilta, jotka haluavat lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa. Määräajat, jolloin Sijoitusrahastoja koskevat lunastus- ja vaihtopyynnöt on annettava, ovat seuraavat:

  • Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahasto: 21.12.2022 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä
  • Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto: 27.12.2022 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä
  • Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto: 27.12.2022 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä
  • Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahasto: 27.12.2022 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä

Lisätietoa sulautumisista alla olevista tiedotteista:

Elite Alfred Berg Kehittyvät Markkinat Fokus Sijoitusrahasto
Elite Alfred Berg Suomi Fokus Sijoitusrahasto
Elite Alfred Berg Eurooppa Fokus Sijoitusrahasto
Elite Alfred Berg USA Fokus Sijoitusrahasto

Lisätietoja:
Sijoittajapalvelu, p. (09) 4766 9701 (arkisin klo 9.30–16.30) tai sijoittajapalvelu@evli.com.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua