Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin toiminta kehittyi toisen vuosineljänneksen aikana erinomaisesti ja asiakasaktiviteettimme oli korkealla tasolla. Evlin liiketoiminnan tuotot kasvoivat 53 prosenttia vertailukauteen nähden ja olivat 28,7 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kaksinkertaistui 13,1 miljoonaan euroon.

Ennätyksellinen ensimmäinen vuosipuolisko

Tuloskehitys tammi-kesäkuu 2021

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 55,8 miljoonaa euroa (1-6/2020: 33,0 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 24,9 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa)
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 19,1 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 5,7 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 1,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa)
 • Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 16,1 miljardia euroa (12,9 mrd. euroa)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,25 euroa) ja oman pääoman tuotto 37,7 prosenttia (17,3 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 127 prosenttia (121 %).

Tuloskehitys huhti-kesäkuu 2021

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 28,7 miljoonaa euroa (18,8 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,18 euroa).

Näkymiä vuodelle 2021 tarkennettu

Kuluva vuosi on käynnistynyt liiketoiminnallisesti hyvin vahvan asiakaskysynnän ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen tukemana.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti, ja sen näkymät vuodelle 2021 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on rajallinen, mutta siitä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen äkillisissä markkinaliikkeissä. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat saavuttivat uuden ennätystason toisen vuosineljänneksen lopulla, ja tuotevalikoima on laajentunut etenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, mitkä lieventävät mahdollisen markkinakäänteen negatiivista tulosvaikutusta.

Yllä olevat seikat huomioiden, ja kertyneen liikevoiton ollessa lähes koko vertailuvuoden tasolla, arvioimme vuoden 2021 liikevoiton ylittävän selvästi koko edellisvuoden tason.

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1-6/2021

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua