Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä erinomaisesti. Liiketoiminnan tuotot kasvoivat vertailukauteen nähden kolmanneksella ja olivat 24,8 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 75 prosenttia ja oli 12,1 miljoonaa euroa.

Erinomainen vuosineljännes

Tuloskehitys tammi-syyskuu 2021 

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 80,6 miljoonaa euroa (1-9/2020: 51,6 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 36,9 miljoonaa euroa (15,5 milj. euroa)
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 29,7 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat-segmentin liiketulos kasvoi ja oli 6,5 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 2,9 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa)
 • Hallinnoidut varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 16,8 miljardia euroa (13,6 mrd. euroa)
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,02 euroa (0,46 euroa) ja oman pääoman tuotto 36,7 prosenttia (19,8 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 136 prosenttia (128 %).

 Tuloskehitys heinä-syyskuu 2021 

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 24,8 miljoonaa euroa (18,7 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (0,21 euroa).

Näkymät vuodelle 2021 ennallaan

Kuluva vuosi on sujunut liiketoiminnallisesti hyvin vahvan asiakaskysynnän ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen tukemana.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti, ja sen näkymät vuodelle 2021 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on rajallinen, mutta siitä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen äkillisissä markkinaliikkeissä. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat saavuttivat uuden ennätystason kolmannen vuosineljänneksen lopulla, ja tuotevalikoima on laajentunut etenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, mitkä lieventävät mahdollisen markkinakäänteen negatiivista tulosvaikutusta.

Yllä olevat seikat huomioiden arvioimme vuoden 2021 liikevoiton ylittävän selvästi edellisvuoden tason.

Lue osavuosikatsaus

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua