Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Pankki Oyj (”Evli”) ja Fellow Finance Oyj (”Fellow Finance”) ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”).

Yhdistymissopimuksessa sovitaan järjestelystä (”Järjestely”), jolla Evli jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi (”Uusi Evli”) ja Evlin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu (Fellow Financen ja Evlin pankkitoimintaa jatkavan yhtiön sulautumisessa muodostuva yhdistynyt yhtiö jäljempänä ”Fellow Pankki”). Järjestelyn toteutuksen yhteydessä Uusi Evli, Taaleri Oyj sekä Fellow Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholmin omistama yhtiö pääomittavat Fellow Pankkia suunnatussa osakeannissa, jolla varmistetaan selvästi viranomaisvaatimuksia korkeampi vakavaraisuus.

Järjestely on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Järjestelyn syistä ja tavoitteista

Evli tiedotti 22.1.2021, että sen hallitus oli päättänyt käynnistää strategisen selvityksen luottolaitostoiminnan tulevaisuudesta. Luottolaitostoiminnan taloudellinen merkitys Evlille on vähäistä, sen osuus Evli konsernin liikevaihdosta oli vuonna 2020 alle viisi prosenttia. Evlin strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa johtavana pohjoismaisena varainhoitajana. Strategian painopisteenä on kansainvälisen myynnin ja vaihtoehtoisten omaisuusluokkien kehittäminen ja kasvattaminen sekä markkinajohtajuuden vahvistaminen niin yksityis- ja instituutiovarainhoidossa kuin yritysasiakkaiden neuvonanto- ja kannustinpalveluissa. Strategian ytimessä on asiakaskokemukseen panostaminen, digitaalisuus sekä johtajuus vastuullisuustekijöiden huomioimisessa varainhoidossa.

Selvityksessä Evli on arvioinut muun muassa mahdollisen luottolaitostoiminnasta irtautumisen liiketoiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Selvityksen tuloksena Evli on neuvotteluissa Fellow Financen kanssa päätynyt ratkaisuun, jossa nykyisen Evlin sijoituspalvelutoimintaan liittyvät varat ja resurssit on tarkoitus eriyttää Evlin pankkiliiketoiminnasta. Sijoituspalvelutoiminnan eriyttäminen vapauttaa sekä taloudellisia resursseja että henkilöresursseja nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen Evlin markkina-aseman vahvistamiseksi.

Evlin sijoituspalveluliiketoiminnan eriyttämisen kanssa samanaikaisesti Fellow Finance sulautuu pankkiliiketoimintaa jatkavaan Evliin, jotka yhdessä muodostavat Fellow Pankin. Fellow Pankin tavoitteena on olla johtava suomalainen, asiakaslähtöinen, digitaalinen pankki yksityishenkilöille, PK-yrityksille ja talletusvaroilleen korkotuottoa hakeville säästäjille. Fellow Pankin toiminnan kantavana ajatuksena on tarjota pankkipalveluita asiakkailleen helposti, ymmärrettävästi ja vastuullisesti. Fellow Pankin toiminnan keskiössä on Fellow Financen ainutlaatuinen osaaminen luotonannosta ja luottokelpoisuuden arvioinnista sekä digitaalisista palveluista yhdistettynä Evlin osaamiseen talletuspankkitoiminnasta ja riskienhallinnasta.

Järjestelyn lopputuloksena syntyy uusi, skaalautuvaan ja digitaaliseen palvelukonseptiin pohjaava Fellow Pankki, sekä entistä vahvemmin varainhoitoon ja neuvonantoon keskittyvä Uusi Evli. Järjestely mahdollistaa entistä paremmat edellytykset kasvattaa sekä pankki- että varainhoitoliiketoimintaa itsenäisinä kokonaisuuksina.

Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki: ”Evlin strategisena tavoitteena on vahvistaa asemaansa johtavana pohjoismaisena varainhoitajana. Strategian painopisteenä on kansainvälisen myynnin ja vaihtoehtoisten omaisuusluokkien kehittäminen ja kasvattaminen sekä markkinajohtajuuden vahvistaminen niin yksityis- ja instituutiovarainhoidossa kuin yritysasiakkaiden neuvonanto- ja kannustinpalveluissa. Evli tiedotti tammikuussa, että sen hallitus on päättänyt käynnistää strategisen selvityksen luottolaitostoiminnan tulevaisuudesta. Tehdyssä selvityksessä todettiin, että luottolaitostoiminnan kannattavuuden merkittävä parantaminen edellyttää nykyistä laajempaa asiakaskuntaa ja palveluvalikoimaa. Nyt esitetty ratkaisu, jossa Evlin pankkitoiminta yhdistyy yhden Suomen johtavan digitaalisen kuluttaja- ja yritysrahoituksen palveluntarjoajan, Fellow Financen, kanssa mahdollistaa tämän ja luo vahvat puitteet vakavaraiselle, uuden ajan digitaaliselle pankille, jossa yhdistyvät molempien yhtiöiden ydinosaamiset.”

Fellow Financen hallituksen puheenjohtaja Kai Myllyneva: ”Odotan innolla uuden pankkiliiketoiminnan käynnistymistä. Evlin pankkitoimintojen ja Fellow Financen voimien yhdistäminen avaa muodostuvalle Fellow Pankille erinomaiset mahdollisuudet kasvaa kannattavasti. Uuden pankin taustalla ovat vahvat vakavaraiset omistajat, jotka ovat hyvin sitoutuneita kehittämään yhtiön toimintaa. Pääomistajien sitoutumisen ja pääomituksen myötä uuden Fellow Pankin vakavaraisuus on erittäin korkealla tasolla.”

Fellow Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholm: ”Fellow Financen ja Evlin yhdistyminen Fellow Pankiksi luo Suomeen ainutlaatuisen uuden pankkitoimijan. Tulevalla liiketoimintamallilla pystymme tarjoamaan yksityis- ja yritysasiakkaillemme entistä kokonaisvaltaisemmat palvelut, laajentamaan asiakaskuntaamme ja tarjoamaan asiakkaillemme rahoitusta eri muodoissa erittäin kilpailukykyisellä korkotasolla. Suunniteltu yhteistyö Evlin kanssa Evlin asiakkaiden palvelemisessa talletusvarojen osalta yhdistettynä mahdollisuuteen tarjota kilpailukykyistä talletuskorkoa luo vahvan perustan pankin talletusvarojen kasvattamiselle. Digitaalinen ja asiakaslähtöinen palvelumallimme, operatiivinen tehokkuutemme ja osaaminen luottoriskinhallinnasta sekä olemassa oleva laaja asiakaspohja mahdollistavat Fellow Pankille tulevaisuudessa kannattavan kasvun.”

 

Pörssitiedote aiheesta 14.7.2021.

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua