Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Birds flying v Adobe Stock 170392200 TINY

Evli on kivunnut Suomen kolmanneksi suurimmaksi rahastoyhtiöksi Suomen Sijoitustutkimuksen rahastovertailussa. Nousun taustalla on Evlin ja EAB Groupin yhdistyminen, jonka myötä Evlin tuote- ja palvelutarjoama on laajentunut ja salkunhoidon resurssit kasvaneet.


Suomen Sijoitustutkimus Oy:n rahastoraportin 1/2023 mukaan Evli-Rahastoyhtiö Oy:n markkinaosuus Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa on 6,8 %, jolla Evli sijoittuu markkina-asemavertailussa sijalle kolme.

”Suomen kolmanneksi suurimmaksi rahastoyhtiöksi nouseminen on ollut Evlin pitkän aikavälin tavoite. Olemme panostaneet kasvuun sekä orgaanisesti että yritysostoin, minkä myötä olemme nyt onnistuneet saavuttamaan tavoitteemme. Euroopan mittakaavassa katsottuna on harvinaista, että Evlin kaltainen keskisuuri pankeista riippumaton varainhoitotalo nousee rahastoyhtiöiden vertailussa top kolmen joukkoon asiakasvarallisuudella mitattuna”, Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Kim Pessala sanoo.

Kasvua EAB-yhdistymisen myötä

EAB Group yhdistyi Evliin lokakuun alussa 2022. Yhdistymisessä Evlin rahastovalikoima kasvoi muun muassa Elite Alfred Berg Korko -rahastolla, jonka Morningstar valitsi viime vuonna Suomen parhaaksi korkorahastoksi. Evlin rahastotarjoamaan tuli myös logistiikkakiinteistöihin painottunut erikoissijoitusrahasto Elite Alfred Berg Logistiikkakiinteistöt. Lisäksi perinteisten sijoitusrahastojen valikoima kasvoi osake- ja yhdistelmärahastolla.

Yhdistymisen myötä myös Evlin hoidettavissa oleva asiakasvarallisuus kasvoi ja asiantuntija-, myynti- ja asiakaspalveluresurssit vahvistuivat Suomessa. Evlin salkunhoidossa työskentelee nyt yli 20 henkilöä perinteisten rahastojen tiimissä ja lähes 40 henkilöä vaihtoehtoisten rahastojen tiimeissä.

Palkittua pitkäjänteistä salkunhoitoa

Evlin pitkän ajan kasvun taustalla ovat laadukkaat rahastot ja aktiivinen salkunhoito. Evlin perinteisten rahastojen rahastovalikoima kattaa tällä hetkellä 35 rahastoa, joista neljä on erikoissijoitusrahastoja. Evlin rahastot ovat pääsääntöisesti aktiivisesti hoidettuja rahastoja, jotka ovat pärjänneet erinomaisesti kilpailuvertailuissa. Keskeisessä roolissa on myös vastuullisuus, mikä on integroitu kaikkien rahastojen sijoitustoimintaan. Evlin viisihenkinen vastuullisuustiimi ohjaa vastuullista sijoittamista ja tukee salkunhoitajia ESG-integraation toteuttamisessa. Evli on julkaissut neljännesvuosittaiset ESG-raportit rahastoille jo vuodesta 2017 – ensimmäisenä Suomessa.

”Evlissä on aina panostettu salkunhoitoon, sillä laadukas salkunhoitotyö on koettu ainoaksi toimivaksi keinoksi menestyä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme enenevissä määrin integroineet myös vastuullisuuden osaksi salkunhoidon prosesseja ja saaneet tästä kiitosta asiakkailtamme1. Nouseminen kolmanneksi suurimmaksi rahastoyhtiöksi on myös osoitus pitkäaikaisesta asiakastuntemuksestamme ja pyrkimyksestämme asettaa asiakkaat etusijalle – tarjoamme vain parasta kestävän tulevaisuuden tukemiseksi”, Kim Pessala toteaa.

Suomen Sijoitustutkimus Oy on Suomen johtava yritys arvopaperisijoitusten tuoton ja riskin mittaus- ja raportointipalveluiden, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Sen rahastoraportti kattaa perinteiset sijoitusrahastot sekä erikoissijoitusrahastot. Muut vaihtoehtorahastot eivät ole mukana raportilla.

Lisätietoja:
Kim Pessala, Instituutiovarainhoidon johtaja, Evli Oyj, p. +358 9 4766 9141, kim.pessala@evli.com


1
 Evli on Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021 ja 2022 -tutkimuksissa.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua