Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin aktiivinen salkunhoito ja kurinalainen työ on kantanut hedelmää, sillä Evli on arvioitu Suomen parhaaksi rahastoyhtiöksi, kun verrataan Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen saamia Morningstar-laatuluokituksia.


Evli-Rahastoyhtiö on ykkössijalla Suomeen rekisteröityjen rahastoyhtiöiden keskimääräisissä Morningstar-laatuluokituksissa. Kaikkien Suomeen rekisteröityjen Evlin rahastojen keskimääräinen laatuluokitus on 4,00 asteikolla 1-5. Vertailussa on mukana 26 Evlin eri rahastoa.

Tulos ei olisi mahdollinen ilman onnistumisia pitkällä aikavälillä. Olemme aktiivinen varainhoitaja, ja pyrimme luovimaan eri markkinaolosuhteissa vahvaan kokemukseemme, laajoihin resursseihimme ja systemaattiseen analyysityöhömme perustuen. Tätä arvostaa myös moni suomalainen institutionaalinen sijoittaja, sillä olemme yksi käytetyimpiä yhteisövarainhoitajia Suomessa”, Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Kim Pessala sanoo.

Lähes kolmella neljästä Evlin rahastosta on neljän tai viiden tähden laatuluokitus. Viisi Morningstar-tähteä annetaan vain rahastoluokan parhaalle kymmenykselle, kun taas heikoin kymmenys saa yhden tähden.

Viiden tähden rahasto jokaisessa omaisuusluokassa

Evlillä on jokaisessa omaisuusluokassa (osake-, korko- ja yhdistelmärahastot) vähintään yksi viiden tähden rahasto. Viidellä Evlin rahastolla on korkein 5 tähden laatuluokitus.

Olemme ylpeitä laajasta osaamisestamme eri omaisuusluokissa. Erityisen hienoa on, että Evlin Suomi -rahastoilla on ollut viisi tähteä jo useamman vuoden ajan. Rahastojemme korkeat laatuluokitukset kertovat vahvasta sijoitusosaamisestamme sekä systemaattisesta ja pitkäjänteisestä toimintamallistamme”, Pessala sanoo.

Evlin vertailussa on mukana ne rahastoyhtiöt, joilla on vähintään kymmenen Suomeen rekisteröityä Morningstar-laatuluokituksen omaavaa sijoitusrahastoa. Vertailussa on käytetty kunkin rahaston eniten tähtiä saanutta rahasto-osuuslajia 31.5.2022 tilanteen mukaisesti. Yhteensä vertailussa on mukana 10 eri rahastoyhtiötä.

Morningstar on riippumaton sijoitustutkimusta tekevä yritys, jonka arvioissa rahastoja verrataan omissa vertaisryhmissään pitkän aikavälin riskikorjatun tuoton perusteella. Yhtiö tekee kuukausittaiset laatuluokitukset rahastoista, joilla on vähintään kolme vuoden tuottohistoria. Morningstar ratingit eli laatuluokitukset perustuvat rahastojen riskikorjattuun tuottoon 3, 5 ja 10 vuoden periodeilla omassa vertailuryhmässään. Laatuluokitusten periaatteista voi lukea lisää täältä.

Yllä esitetyt tiedot eivät ole sijoitussuosituksia.

Julkaisu perustuu lähteisiin, joita Evli pitää luotettavina. Evli tai sen työntekijät eivät takaa katsauksessa annettujen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita julkaisun käytöstä mahdollisesti aiheutuu. EvIi ei vastaa julkaisun mahdollisesti sisältämästä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua