Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Evli maailma kartta

Rahastoille, joilla on poissulkeva strategia, on ollut asiakaskysyntää. Evlin Globaalit osakkeet -rahastoperheen uusi tulokas on Evli Maailma X, jossa sovelletaan samaa sijoitusstrategiaa kuin Evli Maailma -rahastossa.

1. Vastuulliseen salkkuun alihinnoiteltuja yhtiöitä

Globaalit osakkeet -rahastoperheeseen kuuluva Evli Maailma X -rahasto sulkee pois sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, uhkapeli, kivihiili, ydinvoima, aikuisviihde tai geenimuunnellut organismit.

– Sijoitamme edullisesti hinnoiteltuihin yhtiöihin, joilla on hyvä kassavirta ja hyvä velanhoitokyky. Sama valintaperuste pätee Globaalit osakkeet -rahastoperheen kaikkiin rahastoihin, sanoo salkunhoitaja Marjaana Haataja.

Sijoituskohteina ovat pääasiassa kehittyneiden talouksien osakkeet Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa.

Evli Maailma X -rahaston salkunhoitotyyli perustuu tilinpäätösanalyysiin, mikä tarkoittaa, että salkkua muodostettaessa poliittiset tai makrotalouteen liittyvät asiat eivät juurikaan vaikuta sijoitusvalintoihin.

– Esimerkiksi jonkin maan poliittinen tilanne ei vaikuta suoraan valintaan, mutta se voi tietysti näkyä epäsuorasti osakkeiden hinnoittelun kautta. Toki, jos jossain maassa on aivan ilmiselviä poliittisia riskejä, niin sitten pohditaan, voiko kyseiseen maahan sijoittaa lainkaan, sanoo salkunhoitaja Wilhelm Bruun.

2. Eettisyydelle kysyntää

Eettisiä näkökulmia huomioivien rahastojen kysyntä on kasvanut etenkin isojen sijoittajien keskuudessa.

– Poissulkevat rahastot ovat olleet Ruotsissa jo pitkän aikaa iso juttu, Suomessa on tultu vähän perässä, Wilhelm Bruun sanoo.

– Monet isot institutionaaliset sijoittajat eivät edes pysty sijoittamaan sellaiseen tuotteeseen, jossa ei ole eettisin perustein suljettu pois tiettyjä toimialoja.

Joutuuko sijoittaja tinkimään tuotosta, kun tietyillä toimialoilla toimivat yhtiöt jätetään ulos salkusta?

– Meidän testiemme perusteella ero ei näyttäisi olevan kovin suuri ja riippuu valitusta ajanjaksosta vaikuttaako poissulkeminen positiivisesti vai negatiivisesti tuottoon, Bruun vastaa.

Hän ottaa esimerkiksi uhkapeliyhtiöiden poissulkemisen.

– Pari vuotta sitten uhkapeliyhtiöillä meni todella hyvin, mutta nyt monilla eurooppalaisilla peliyhtiöillä on mennyt huonommin, koska sääntely ja verotus on kiristynyt, Bruun sanoo.

– Vaikka Maailma X -rahasto jättää ulkopuolelle monia toimialoja, niin automaattisesti ei voi sanoa, että sijoittaja joutuisi tinkimään tuotoistaan.

Kaikissa Evlin rahastoissa vastuullisuustekijät ovat integroituna sijoitusprosessiin. Rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Sijoitusten eettisyyden varmistamiseksi Maailma X -rahastossa käytetään oman tarkastelun lisäksi ulkopuolista analysointia.

3. Valinta tehdään käsityönä

Evli Globaalit osakkeet -rahastoperheen ”sijoitusuniversumi” on hyvin laaja, mutta salkunhoitajien tarkoilla kriteereillä salkkuun valikoidaan oikeanlaiset sijoitukset. Salkunhoitoprosessissa keskitytään muun muassa kassavirran tarkasteluun.

– Kun osakkeita aletaan valita, aloitetaan noin 30 000 yhtiön joukosta. Ensin tietokoneiden avulla saadaan seulottua pois sellaiset, joista emme ole kiinnostuneet. Tässä vaiheessa jäljellä on noin 500 yhtiötä, joista valitsemme sijoitukset salkkuun, Wilhelm Bruun sanoo.

Kun valintaprosessissa on päästy pieneen joukkoon, alkaa niin sanottu kvalitatiivinen osuus. Se on aikaa vievä prosessi, koska se täytyy tehdä käsityönä.

– Käymme läpi tilinpäätöstietoja noin vuosikymmenen verran taaksepäin. Tarkastamme lukuja ja etsimme riskejä, jotka liittyvät muun muassa kassavirtaan ja velkaan. Monilla yhtiöillä voi olla esimerkiksi taseen ulkopuolista velkaa, joka kiinnostaa meitä, Bruun kertoo.

Evli Maailma X -rahastoa hoidetaan aktiivisesti. Kyse on maailmanlaajuisesti hajautetusta kansainvälisestä osakesalkusta.

graafinen maailma_kartta ja numerosarjoja

Evli Maailma X lyhyesti 

  • Toiminta on alkanut 31.05.2018.
  • Sijoittaa varansa pääasiassa kehittyneiden talouksien osakkeisiin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Australiassa.
  • Rahaston sijoitusstrategia painottaa alihinnoiteltuja yhtiöitä, joilla on hyvä kassavirta ja velanhoitokyky.
  • Rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla; alkoholi, ase, tupakka, uhkapeli, kivihiili, ydinvoima, aikuisviihde tai geenimuunnellut organismit. Kivihiileen liittyvästä poissulkemisesta voidaan poiketa, mikäli yhtiöllä on uskottava suunnitelma kivihiilen käytön vähentämiseksi tulevaisuudessa.
  • Varojen jakauma toimialoittain (kolme suurinta 31.7.2018): Kulutustavarat ja -palvelut 26,1 %, Teollisuustuotteet ja -palvelut 22,3 %, Informaatioteknologia 17,6 %.
  • Varojen jakauma maittain (kolme suurinta 31.7.2018): Yhdysvallat 53,0 %, Japani 15,2 %, Iso-Britannia 8,0 %.
  • Suositeltava sijoitusaika yli 7 vuotta.
  • Sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä maailmanlaajuisesti kehittyneiden talouksien osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksista ja jonka sijoitusperiaatteet sisältävät yhtiöiden poissulkemista.
  • Rahaston vaatima minimisijoitus on 1 000 euroa tai 50 euroa kuukaudessa.

Tutustu rahastoon

marjaanahaataja_200x200

Marjaana Haataja, salkunhoitaja

wilhelmbruun_200x200

Wilhelm Bruun, salkunhoitaja

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua