Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Beautiful20foggy20and20sunny20morning 2000 1125px

Evli on mukana kansainvälisessä Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteessa, jossa kannustetaan yhtiöitä kunnianhimoisempiin toimiin luontokadon pysäyttämiseksi. Aloitteessa vaikutetaan sataan luontokadon ja biodiversiteetin kannalta merkittävään yhtiöön. 

 

Luontokato on merkittävä taloudellinen riski. Heikentyvä luontopääoma luo merkittäviä lyhyen aikavälin kustannuksia yhtiöille, uhkaa kriittisten resurssien tarjontaa ja vaarantaa yli puolet maailman bruttokansantuotteesta. 

Nature Action 100 -aloitteen tavoitteena on edistää yhtiöiden toimia luontokadon pysäyttämiseksi. Yhteensä 190 sijoittajaa aloittivat suoran yhteisvaikuttamisen sataan yhtiöön, jotka toimivat kahdeksalla luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävimmällä sektorilla ympäri maailman.

”Liittyminen Nature Action 100 -aloitteeseen on selkeä jatkumo Evlin tekemään biodiversiteettityöhön. Mittareiden sekä luontoriippuvuuksien ja -vaikutusten tutkimisen lisäksi näemme tärkeänä vaikuttamisen suoraan yhtiöihin. Osana yhteisvaikuttamisaloitetta meillä on mahdollisuus vaikuttaa yhtiöihin laajemmin”, kertoo Evlin vastuullisen sijoittamisen seniori analyytikko Elina Niiranen.

Aloitteella kannustetaan yhtiöitä konkreettisiin ja tarpeellisiin toimiin luonto- ja biodiversiteettikadon estämiseksi. Aloite käynnistyi yhtiöille lähetetyllä sijoittajakirjeellä ja jatkuu sijoittajien suoralla vaikuttamisella yhtiöihin joko itsenäisesti tai osana sijoittajaryhmää. Sijoittajat raportoivat vaikuttamisen edistymisestä Nature Action 100 -aloitteelle.

Lue lisää Nature Action 100 -aloitteesta sekä vaikuttamisen kohteena olevista yhtiöistä: 
Nature Action 100 announces companies, start of investor engagement process to catalyze greater action on nature loss – Nature Action 100

Lisätietoja:
Elina Niiranen, vastuullisen sijoittamisen seniori analyytikko, Evli Oyj, p. +358 40 567 3446, elina.niiranen@evli.com 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua