Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Moderni puurakennus.

Evli Oyj ja pääomasijoitusyhtiö Bregal Milestone julkistivat 6.3.2024 strategisen kumppanuuden Evli Alexander Incentives Oy:n ("EAI") liiketoiminnan kasvattamiseksi. Järjestelyn yhteydessä EAI:n nimeksi muutetaan Allshares Oy1


Evli Oyj ja pääomasijoitusyhtiö Bregal Milestone julkistivat 6.3.2024 strategisen kumppanuuden Evli Alexander Incentives Oy:n ("EAI") liiketoiminnan kasvattamiseksi. Järjestelyn yhteydessä EAI:n nimeksi muutetaan Allshares Oy1

Osana kumppanuusjärjestelyä Bregal Milestone on sopinut investoivansa yli 65 miljoonaa euroa Allsharesiin hankkiakseen tiettyjen vähemmistöosakkaiden omistamat osakkeet ja rahoittaakseen yhtiön tulevaa orgaanista ja epäorgaanista kasvua. 

Evli Oyj:n tytäryhtiö EAI, tuleva Allshares, on osakepohjaisten kannustinjärjestelmien suunnittelun ja hallinnoinnin markkinajohtaja Suomessa. Yhtiö palvelee tällä hetkellä noin 300 monikansallista julkista ja yksityistä yritysasiakasta tarjoamalla kokonaisvaltaisen digitaalisen avaimet käteen -ratkaisun osakepohjaisten kannustinjärjestelmien hallinnointiin yli 100 maassa. Yritykset ja osakeohjelmien edunsaajat voivat käyttää Allsharesin ohjelmistoa ja palveluita kannustinohjelmien hallinnointiin asiaankuuluvien lakien, säännösten ja verokehysten mukaisesti sekä kannustinohjelmiin liittyvän IFRS-raportoinnin toimittamiseen yrityksille. 

Strategisesti ja taloudellisesti merkittävä yhteistyö 

Järjestely merkitsee Evli Oyj:lle merkittävää strategista ja taloudellista kumppanuutta, ja sen odotetaan nostavan Evli Oyj:n omistuksen arvoa Allsharesissä pidemmällä aikavälillä. Järjestelyyn liittyen Evli kirjaa tilikaudelle 2024 yhteensä noin 14 miljoonan euron ei-kassavirtavaikutteisen kirjanpidollisen positiivisen tulosvaikutuksen.  

"Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä Bregal Milestonen kanssa, joka jakaa visiomme tulla johtavaksi osakepohjaisten kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien hallinnan ja suunnittelun tarjoajaksi Euroopassa ja sen ulkopuolella. Bregal Milestonen tuella pystymme nopeuttamaan kasvuamme, investoimaan alustaamme ja pääsemään uusille markkinoille. Uskomme, että kumppanuus luo merkittävää arvoa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja osakkeenomistajillemme", Evli Oyj:n toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki kommentoi. 

Bregal Milestone on johtava eurooppalainen kasvupääomasijoitusyhtiö, jolla on vahvat näytöt Pohjoismaiden huippuyritysten skaalaamisesta ympäri Eurooppaa orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun kautta. Bregal Milestone tuo strategista ohjausta, operatiivista tukea, taloudellisia resursseja ja pääsyn syvään kumppaniverkostoonsa ja kontakteihinsa Allsharesin orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun nopeuttamiseksi. 

"Meille on kunnia tehdä yhteistyötä Evli-konsernin ja johdon kanssa. Vahvan näytön, korkeiden toistuvien tuottojen ja johtavan markkina-aseman ansiosta Allsharesillä on hyvät mahdollisuudet nopeuttaa kansainvälistä kasvua. Kannustinohjelmien suunnittelu ja hallinnointi muodostavat liiketoiminnan vankan tukipilarin, jossa olennaista on eri sidosryhmien sitouttaminen innovatiivisia tuotteita ja palveluita sisältävillä pitkäaikaisilla osakepohjaisilla kannustinjärjestelmillä digitaalista alustaa hyödyntäen. Näemme ohjelmisto- ja datatarpeiden lisääntyvän kaikissa kompensaatio- ja kannustinkategorioissa, ja Allshares on hyvässä asemassa hyödyntämään tätä trendiä", sanoo Cyrus Shey, Bregal Milestonen perustaja ja toimitusjohtaja. 

Suunnitellun kumppanuusjärjestelyn odotetaan toteutuvan maaliskuun 2024 aikana. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Bregal Milestone omistaa 55 prosenttia Allsharesin osakkeista ja äänistä, Evli Oyj 42 prosenttia ja Allsharesin toimiva johto loput 3 prosenttia. Jatkossa Allsharesin tulosvaikutus Evli-konsernille esitetään osana tulosta osakkuusyhtiöstä. 


1 Allshares Oy on Evli Alexander Incentives Oy:n tuleva nimi. Ehdotetun nimenmuutoksen EAI:sta Allsharesiksi on suunniteltu tulevan voimaan järjestelyn toteutuessa. 


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua