Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Investment Grade Yrityslaina -rahasto juhlistaa 20-vuotistaivaltaan. Se on jo toinen tänä vuonna saman merkkipaalun saavuttanut Evlin korkorahasto, sillä Evli High Yield Yrityslaina täytti kaksi vuosikymmentä maaliskuussa. Rahastoja hoitavat Jani Kurppa ja Mikael Lundström raottavat rahastojen menestyksen ja pitkän iän salaisuutta.

Muiden Evlin rahastojen tavoin molemmat merkkivuottaan viettävät rahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä erillisiä ilmastoperiaatteita. EU:n SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) -vastuullisuusluokituksessa rahastot ovat saaneet light green (article 8) -luokituksen. Evli Investment Grade Yrityslaina sijoittaa varansa eurooppalaisiin korkean luottoluokituksen pitkiin yrityslainoihin, joiden keskimääräinen luokitus on vähintään Baa3/BBB- ja Evli High Yield Yrityslaina alemman luottoluokituksen lainoihin, joiden luottoluokitus on korkeintaan BB+.

”Nykypäivän yrityslainamarkkinat reagoivat entistä herkemmin ja voimakkaammin huonoihin uutisiin ja kuten koronakriisi on osoittanut, makrotalouden kehityksessä voi tapahtua yllättäviä käänteitä ja joskus alamäet ovat väistämättömiä”, kuvailee seniorisalkunhoitaja Jani Kurppa.

"Tästä syystä keskitymme Evlissä sijoituksiin, joiden uskomme selviävän myös vaikeina aikoina. Erityistä huomiota kiinnitämme sijoitusten vastuullisuuteen, sillä aktiivisesti ja vastuullisesti hoidettu salkku pystyy tarjoamaan parempaa tuottoa kuin ETF:t, jopa hoitokulujen jälkeen. Tämän on strategiamme niinä kahdeksana vuonna osoittanut, kun olen investment grade -rahastoa hoitanut.”

Evlin Investment Grade Yrityslaina -rahaston MSCI-vastuullisuusarvosana on AAA (erinomainen), ja rahaston hiilijalanjälki on Euroopan yrityslainarahastomarkkinoita selvästi pienempi. Rahaston strategia on saanut Morningstarilta vastuullisuusratingin 5 eli kaikkein korkeimman arvosanan.

Parhaat tulokset syntyvät luottamuksen ilmapiirissä

Jani Kurppa, joka vastaa myös Evlin pohjoismaisen yrityslainarahaston strategiasta, on hoitanut Evli Investment Grade Yrityslainaa vuodesta 2013. Vuonna 2020 hänet valittiin 250 eurooppalaisen top-salkunhoitajan joukosta 107. sijalle Citywiren EuroStars-vertailussa (kaikki rahasto-omaisuusluokat).

”Olemme Evlissä onnekkaita, sillä voimme helposti vaihtaa ajatuksia eri rahastotiimien kesken, mikä laajentaa perspektiiviä ja synnyttää uusia ideoida. Vaikka rahaston oma salkunhoitaja on viime kädessä vastuussa sijoituspäätöksistä, luottamuksen ilmapiiri antaa meille mahdollisuuden rakentaa oman näkemyksemme mukaisia salkkuja ilman luottoluokituksien tai sektorien asettamia kahleita”, Kurppa toteaa.

Myös pitkä osaamisen perinne on Evlin rahastosalkunhoidon vahvuus, sillä sijoitusjohtaja Mikael Lundström, Evlin investment grade- ja high yield -yrityslainarahastojen sekä 22-vuotiaan Evli Yrityslaina -rahaston perustaja, on edelleen aktiivisesti mukana tiimityössä. Hän hoitaa yhä sekä high yield -rahastoa että ylemmän ja alemman luottoluokituksen eurooppalaislainoihin sijoittavaa Evli Yrityslainaa, alkuperäistä strategiaa noudattaen.

"Yrityslainamarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten parin kymmenen vuoden aikana, mutta olemme pitäneet sijoitusprosessimme keskittyneenä yrityksiin, joilla on vahva kassavirta. Tämä lähestymistapa on toiminut hyvin vuosien varrella, koska kassavirtayritysten joukkolainat ovat yleensä parempia. Asiantuntijuutemme pohjoismaisista markkinoista antaa meille myös mahdollisuuden sijoittaa luokittelemattomiin pohjoismaisiin yrityslainoihin, mikä erottaa meidät muista eurooppalaisista yrityslainastrategioista sekä investment grade- että high yield -segmenteissä", Mikael Lundström sanoo.

Tutustu:

Evli Investment Grade Yrityslaina

Evli High Yield Yrityslaina

Rahastojen vastuullisuusraportit

Lisätietoja:

Jani Kurppa, seniorisalkunhoitaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 9 4766 9321, jani.kurppa@evli.com

Mikael Lundström, sijoitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 9 4766 9146, mikael.lundstrom@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua