Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Power line and solar panel some20tiny

Evlin toinen infrastruktuurirahasto, Evli Infrastructure Fund II Ky, keräsi ensimmäisessä sulkeutumisessaan yhteensä 72 miljoonan euron pääoman suomalaisilta sijoittajilta. Summa on merkittävä, sillä jos rahaston varainkeruu jatkuu samalla tavalla, se ylittää edeltäjänsä Evli Infrastructure Fund I Ky:n keräämän summan. Evlin ensimmäinen globaali infrastruktuurirahasto keräsi viimeisessä sulkeutumisessaan 155 miljoonan euron pääoman.

”Jo ensimmäinen infrastruktuurirahastomme herätti suurta kiinnostusta sijoittajien joukossa johtaen onnistuneeseen varainkeruuseen. Nyt näyttää siltä, että kiinnostus Evli Infrastucture Fund II -rahastoa kohtaan on vähintäänkin yhtä vahvaa. Rahasto on edelleen auki sijoittajille ja seuraava sulkeutuminen on 30. marraskuuta. Vahvasta aloituksesta voi päätellä, että ei-listattu infrastruktuuri on yhä erittäin houkutteleva omaisuusluokka suomalaisille sijoittajille”, sanoo Evlin infrastruktuurirahaston salkunhoitaja Richard Wanamo.

”Onnistunut ensimmäinen sulkeutuminen on hyvä uutinen rahaston sijoittajille, sillä se sallii sijoitustoiminnan aloittamisen isossa mittakaavassa päivästä yksi lähtien. Rahasto onkin jo tehnyt ensimmäisen sijoitussitoumuksensa Arcus European Infrastructure Fund 3 -rahastoon, joka sijoittaa eurooppalaisiin infrastruktuurikohteisiin energia-, tietoliikenne- ja liikenne/logistiikka-aloilla”, Wanamo jatkaa.

Mikä kiinnostusta juuri tähän omaisuusluokkaan sitten selittää? Wanamon mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana listaamaton infrastruktuuri on noussut yhdeksi keskeisimmistä vaihtoehtoisista omaisuusluokista pääomasijoitusten, epälikvidien lainojen ja kiinteistöjen rinnalle. Listaamattomien infrastruktuurirahastojen maailmanlaajuisesti hallinnoimat varat yli nelinkertaistuivat vuodesta 2011 vuoteen 2021, jolloin ne nousivat noin biljoonaan dollariin.

Kasvun taustalla on sekä institutionaalisten sijoittajien että yksityisten varallisuudenhoitajien lisääntyneet allokaatiot. Myös maailman tilanne on kulkeutumassa yhä enemmän siihen suuntaan, että infrastruktuurin kaltaiset vaihtoehtoiset sijoituskohteet tulevat entistä merkittävimmiksi.

”Muun muassa USA:ssa presidentti Joe Biden julkaisi merkittäviä kannustimia sisältävän infrastruktuuripaketin, jolla tuetaan esimerkiksi uusiutuvaa energiaa ja hiilidioksidin talteenottoa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muuttaa puolestaan energiainfrastruktuuria pysyvästi, kun EU ja sen jäsenmaat yrittävät tulla energian suhteen omavaraisiksi. Samalla se kiihdyttää siirtymää kohti uusiutuvia energiamuotoja. Muutkin megatrendit, kuten väestönkasvu ja kaupungistuminen, johtavat kaikilla infrastruktuurin sektoreilla isoihin investointitarpeisiin. Siksi lähivuodet ovat hyviä hetkiä tehdä sijoituksia kiinnostaviin infrayhtiöihin ja tämä näkyy myös kiinnostuksessa Evlin Infra II -rahastoa kohtaan”, Wanamo analysoi.

Salkunhoitaja muistuttaa, että infrastruktuuriin sijoittamisen eduista puhuu myös se, että se on defensiivinen omaisuusluokka, joka on kestänyt suhdannevaihteluita hyvin. Vahvan kassavirtansa ansiosta se on tuottanut hyvin myös läpi taloussyklien.

”Esimerkiksi Evli Infra II -rahasto sijoittaa infrakohteisiin, joihin kuuluvat muun muassa vesi- ja jäteyhtiöt, yhteiskuntaa palveleva sosiaalinen infra, tietoliikenneyhtiöt kuten valokuituverkot ja palvelinkeskukset, tiet ja satamat, energiantuotanto- ja jakeluyhtiöt sekä uusiutuva energia. Kaikki ovat kohteita, jotka tuottavat vakaata kassavirtaa.”

Myös vastuullisuus huomioitu

Kuten muissakin Evlin rahastoissa, myös Evli Infrastructure Fund II -rahastossa vastuullisuus on huomioitu. Evli on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet eli PRI:n, ja myös Evlin Infra II -rahaston sijoitusprosessiin on integroitu ESG-analyysi ja monitorointi.

”Vastuullisuus on erittäin tärkeä teema infrastruktuurisijoittamisessa, ja edellytämme, että salkussamme olevat kohteet, jotka tuottavat yhteiskunnalle elintärkeitä palveluita, operoidaan ja kehitetään vastuullisella tavalla. Sijoitukset uusiutuvaan energiaan tukevat myös suoraan maailman siirtymistä puhtaampaan sähköntuotantoon ja ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa”, Richard Wanamo sanoo.


Lisätietoja:

Richard Wanamo, sijoitusjohtaja, pääomasijoitukset, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 50 441 0294, richard.wanamo@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua