Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Infrastructure Fund I -pääomarahaston sijoitustoiminta käynnistynyt aktiivisena – lukuisia kohdeyhtiösijoituksia jo tehty

Evlin uusi infrastruktuuriin sijoittava Evli Infrastructure Fund I -pääomarahasto on tehnyt ensimmäiset sijoitussitoumuksensa Arcus European Infrastructure Fund 2-, Antin Infrastructure Partners IV-, Partners Group Direct Infra 2020- ja DIF Infrastructure VI -infrarahastoihin. Valitsemamme kohderahastot ovat tehneet sijoituksia jo 15 yhtiöön, esimerkkeinä Vicinity (amerikkalainen kaukolämpöyhtiö), eFiber, Swiss4net ja Eurofiber (valokuituverkostoyhtiöitä Euroopassa), Miya Group (vesi- ja jätevesihuolto Portugalissa), VSB ja BluEarth (uusiutuvaa energiaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa), Toledo Hospital (PPP-infraprojekti Espanjassa), Constellation (kylmälogistiikka Euroopassa), Telepass (tulliteiden maksujärjestelmä Euroopassa) ja Horizon Energy (etämittari-infraa Isossa Britanniassa).

Rahastomme tavoitteena on hajauttaa sijoituksensa globaalisti noin 7-10 infrastruktuurirahastoon, joista kukin sijoittaa keskimäärin 10-15 yhtiöön (yhteensä noin 100 sijoituskohdetta). Sijoitukset tehdään yrityksiin, joiden liiketoiminta perustuu yhteiskunnallisen infrastruktuurin operoimiseen ja kehittämiseen – esimerkkeinä tietoliikenne (tele- ja valokuituverkot, palvelinkeskukset), yhteiskunnallinen huolto (vesi, jäte, kaasu), liikenne (tiet, satamat), uusiutuva energia ja sosiaalinen infra. Infrayhtiöt tuottavat yleensä yhteiskunnalle kriittistä palvelua, niillä on suojattu kilpailuasema ja vakaat ja inflaatiosuojatut kassavirrat.

Infrastruktuuriomaisuusluokka on historiallisesti tarjonnut keskimäärin +9,6 % p.a. (IRR) tuoton*. Defensiivisenä reaaliomaisuusluokkana se on tarjonnut myös tasaista ja ennustettavaa tuottoa läpi taloussyklien. Infrastruktuurisijoituksille ovat ominaisia vahvat ja stabiilit kassavirrat, hyvä inflaatiosuoja ja matala korrelaatio muihin omaisuusluokkiin.

Evli Infrastructure Fund I tarjoaa suomalaisille sijoittajille pääsyn maailman johtaviin infrarahastoihin hajautetusti. Rahasto on vielä auki, ja viimeinen sulkeminen toteutetaan arviolta toukokuussa 2021. Rahasto on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Lisätietoja:

Richard Wanamo, sijoitusjohtaja, pääomasijoitukset, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 50 441 0294, richard.wanamo@evli.com


*Lähde: Preqin 2/2021, infrarahastojen mediaanituotto pitkällä aikavälillä (IRR=sisäinen korkokanta / internal rate of return).

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua