Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa hallinnoimiensa Sijoitusrahasto Evli Emerging Frontierin ja Erikoissijoitusrahasto Evli Q7:n sääntöjä. Muutos koskee rahastojen sääntöjen kohtaa § 11 tuottosidonnaisesta hallinnointipalkkiosta. Sääntöjä on tältä osin täsmennetty ja muutettu Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen uuden tuottosidonnaisia palkkioita koskevan ohjeen mukaiseksi. Tuottosidonnaisen palkkion enimmäismäärä pysyy ennallaan. Lisätietoja tuottosidonnaisesta palkkiosta ja sen laskentamallista on saatavilla rahastojen säännöissä sekä rahastoesitteessä.

Finanssivalvonta on hyväksynyt sijoitusrahaston sääntömuutoksen 4.11.2021. Säännöt tulevat voimaan 31.12.2021 ja koskevat kaikkia osuudenomistajia. Muutoksen hyväksyminen ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajalta. Osuudenomistaja, joka ei hyväksy sääntömuutosta, voi lunastaa tai vaihtaa rahasto-osuutensa toiseen Evlin sijoitusrahastoon.

Evli Emerging Frontier- ja Evli Q7 -rahastojen muutetut säännöt 31.12.2021 alkaen:
Evli Emerging Frontier
Evli Q7

Sijoittajapalvelumme vastaa mielellään kysymyksiin ja palvelee puhelimitse (09) 4766 9701 tai sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30 - 16.30 (Suomen aikaa, CET+1).


Evli-Rahastoyhtiö Oy

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua