Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Visio 6 2018 1600x900

Ranskalainen, saksalainen ja amerikkalainen kinastelivat maailmanjärjestyksestä. ”Hyvät ystävät” aloitti ranskalainen. ”Aatami ja Eeva olivat sivistyksemme ensimmäiset olennot. Ilman ranskalaisia arvoja, vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa, ei olisi modernia ihmiskuntaa”. Saksalainen jatkoi: ”Tuossa luomiskertomuksessa, johon viittaat, kerrotaan myös että luoja rakensi maailman kuudessa päivässä, hyvässä järjestyksessä ja saksalaisella täsmällisyydellä. Sitä ennen oli vain kaaosta”. Amerikkalainen katsoi eurooppalaisia hiukan säälivästi ja totesi: ”Hei kaverit, kuulkaas! Tuo on tosi hienoa, mutta kuka loikaan kaaoksen...?”

Eurooppa on nyt kaoottiselta tuntuvan ja muuttuvan maailmanjärjestyksen puristuksessa. Maailmanpolitiikan ja -talouden olosuhteet ovat myllerryksessä. Samaan aikaan Eurooppa pohdiskelee omaa identiteettiään. Eri maiden näkemykset yhteisistä tavoitteista poikkeavat melkoisesti toisistaan.

Miten Eurooppa selviää muutoksista, ja mitä se tarkoittaa alueen taloudelle?

Muuttuva maailma on myös tarkoittanut sitä, että perinteisen teollisuuden painoarvo taloudessa on pienentynyt palveluiden osuuden kasvaessa. Julkisen sektorin eri toimintojen yksityistäminen voi monissa Euroopan maissa olla merkittävä trendi lähitulevaisuudessa. Palvelut eivät ole riippuvaisia tuontitulleista.

Tullit eivät ole kansainvälisen kaupan este, vaan hidaste. Tuotteiden ja tavaroiden tuotanto on pitkien alihankinta- ja logistiikkaketjujen summa. Maailmankauppa kyllä ohjautuu uusille urille, jolloin jotkut häviävät ja toiset voittavat. Monissa Euroopan maissa on pitkät kansainvälisen kaupankäynnin perinteet ja toiminnot osataan varmistaa.

Tuotettujen tavaroiden arvosta suurin osa muodostuu niiden aikaansaamasta lisäarvosta käyttäjälle. Varsinkin luksustuotteissa Eurooppalaiset ovat vahvoilla. Teknologiakeskeisessä maailmassa painopiste saattaa myös vähitellen siirtyä teknologian tuottajilta sen hyödyntäjille.

Muuttuvassa ympäristössä tärkeäksi tekijäksi muodostuu sopeutuminen. Eurokriisi opetti sitä monille maille isolla kädellä. Eurooppa on jo osoittanut huomattavaa sopeutumiskykyä, mutta sillä on toki hintansa. Eikä muutostahti näytä hidastuvan.

Eri mailla on kuitenkin erilaisia vahvuuksia. Kasvumahdollisuuksia on runsaasti, mutta kehitys saattaa olla poukkoilevaa. Se ei ole välttämättä huono asia, vaan voi tarjota sijoittajalle kosolti uusia tilaisuuksia. 

Kirjoittaja on Evli Pankin markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

 

{{cta('8a7ccbb9-f4b3-488c-9f62-725608077033')}}

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua