Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

ESG20trend20graph20some20tiny

Morningstar julkaisi hiljattain kiinnostavan ESG-tutkimuksen. Analyytikkojen tähtiarvosanojen ja Sustainalyticsin ESG-riskiluokituksien perusteella tehtiin seuraava johtopäätös: ”sijoittajat maksavat liikaa hyvistä ESG-yhtiöistä ja liian vähän huonoista ESG-yhtiöistä”.

Analyysissä oli kuitenkin myös muutama varaus: Analyytikkojen arvostukset voivat olla vääriä. Lisäksi ESG-arvosanan määrittelemiseen on niin monta erilaista tapaa, että ei voi olla varma juuri tämän olevan se oikea. Kirjoittajan sanoin, ”on vaikea määritellä mitkä ESG-riskit ovat tärkeimpiä yrityksen tulevaisuuden kannalta; vielä vaikeampaa on määritellä kuinka tärkeitä ne ovat.”

ESG-rahastojen kysyntä on hurjaa

Tähän lopputulemaan on helppo yhtyä. ESG-rahastojen kysyntä on hurjaa. Jos asiaa tarkastellaan kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta, korkean ESG-arvosanan saaneita yrityksiä havittelevien markkinaosapuolien osuuden kasvaminen voisi tukea paremman ESG-arvosanan saaneiden yritysten osakkeiden tuottoa.

Ennemmin tai myöhemmin ESG-sijoittamisen suosio löytää tasapainopisteen, joka heijastaa korkeasti luokiteltujen osakkeiden korkeampaa kysyntää. Kun näin käy, ceteris paribus, korkeampia ESG-arvosanoja saavien osakkeiden hinnat ovat suhteellisen korkeat ja markkinaosapuolien tulisi odottaa niiltä jatkossa alhaisempaa tuottoa.

Evli Maailma: Suhteellinen arvonmääritys ja ESG:tä omalla tavalla

Evli Maailma -rahaston näkemys on, että ulkopuolisten toimijoiden luokituksiin luottamisen sijaan kannattaa suosia sisäistä ESG-tutkimusta, joka on linjassa rahaston sijoitusstrategian ja tuottoajurien kanssa.

Strategiamme on sijoittaa laatuosakkeisiin, jotka vastaavat omia ESG-kriteereitämme ja joilla on matalat suhteelliset arvostuskertoimet. Toisin sanoen strategiamme välttää korkean ESG-arvosanan osakkeita silloin, kun niillä on korkea suhteellinen arvostuskerroin, ja mahdollisesti suosii matalamman ESG-arvosanan yrityksiä silloin, kun arvostuskertoimet ovat matalat (kunhan ne läpäisevät oman ESG-analyysimme).

Ainakin toisinaan arvosijoittaminen tarkoittaa vastavirtaan kulkemista. Tämä koskee aktiivista sijoittamista laajemminkin, sillä kun vastuullisuudesta tule betaa, vaihtoehdosta tulee alfaa.

Kerrottakoon, että Evli Maailmalla on tällä hetkellä pieni hiilijalanjälki (37t CO2e/$M myynti) sekä A:n arvosana MSCI:n vastuullisuusluokituksessa. Emme sijoita yhtiöihin, jotka toimivat YK:n kestävän kehityksen periaatteiden vastaisesti. Rahaston vapaan kassavirran arvostuskerroin on kohtuulliset 13.

Morningstarin artikkelissa summataan: ”Laajempi opetus tässä on, että ei ole lopullista vastausta siihen, miten ESG vaikuttaa sijoitustuottoihin. Joskus hyvät ESG-yritykset – määriteltiin ne miten hyvänsä – tulevat olemaan suhteellisen edullisia ryhmänä. Toisinaan, kuten näyttäisi olevan nyt, jos on uskominen analyytikkojamme, hyvistä ESG-yrityksistä maksetaan preemiota. Siksi on vaarallista ajatella, että ESG:n ja sijoitustuottojen välillä olisi suora yhteys kaikissa markkinatilanteissa. Kaikki riippuu suhteellisesta arvonmäärityksestä.”

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua