Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Tiedotekuv

Evli-konserniin kuuluva EAB Private Equity tekee merkittävän pääomasijoituksen nopeasti kasvavaan Elcolineen, joka tarjoaa teollisuuden kunnossapito- ja huoltopalveluita sekä vaativien teknisten projektien toteutusta. Sijoituskierrosta johtaneen EAB Private Equityn rinnalla yhtiöön sijoittavat myös Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, pääomasijoitusyhtiö Tesi ja Arvo Sijoitusosuuskunta. Elcolinen perustajat ja avainhenkilöt jatkavat huomattavina omistajina yhtiössä.


Varkaudessa vuonna 2002 perustettu Elcoline on Pohjoismaiden johtava yrittäjävetoinen teollisuuden kunnossapito- ja huoltopalveluita sekä vaativien teknisten projektien toteutusta tarjoava yhtiö. Elcoline työllistää Suomessa ja Ruotsissa yli 600 teollisuuden palvelualan ammattilaista ja sen pro forma liikevaihto oli 67 miljoonaa euroa vuonna 2022. Valtaosa liikevaihdosta tulee jatkuvaluonteisesta palvelusta, mikä luo vakaan pohjan kannattavalle kasvulle. Elcolinen asiakaskuntaan lukeutuu tunnettuja kansainvälisiä teollisuusyrityksiä, kuten ABB, Andritz, Meyer, Outokumpu, Parmaco ja SSAB. 

Viime vuosina Elcoline on kasvanut keskimäärin yli 40 prosentin vuosivauhtia, ja vahvan kasvun odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kasvumme perustana ovat pitkät asiakassuhteet eri toimialojen markkinajohtajien kanssa sekä laaja palveluvalikoima ja kokenut henkilöstö. Haluamme olla lähellä asiakasta ja siten vankasti läsnä tärkeillä teollisuuden paikkakunnilla Suomessa ja viimevuotisen yritysoston myötä enenevässä määrin Ruotsissa”, Elcolinen toimitusjohtaja Leif Backman kertoo.

Sijoituksella vauhditetaan yhtiön kasvua yli 200 miljoonan euron kokoluokkaan

Kokonaissijoitus kohteeseen on yli 20 miljoonaa euroa, joka käytetään yhtiön yrityskauppavetoisen kasvutarinan jatkamiseen ja nykyisen omistusrakenteen uudelleen järjestelyyn. Elcolinen perustaneet Jere Räisänen ja Jouko Juvonen sekä yhtiön johto ja muut avainhenkilöt jäävät sijoituksen jälkeen merkittäviksi omistajiksi.

Yhtiön perustamisesta lähtien Elcolinen toimintaa on kehitetty yrittäjämäistä ketteryyttä ja palvelukulttuuria vaalien. Vahvan orgaanisen kasvun rinnalla olemme määrätietoisesti toteuttaneet yrityskauppoihin keskittyvää kasvustrategiaa, mitä tullaan entisestään vauhdittamaan nyt saatavan pääomituksen kautta. Olemme tyytyväisiä, että yhtiön omistuspohja vahvistuu isojen kotimaisten sijoittajatahojen mukaan tulon myötä ja saamme yhteistyökumppaniksemme kokeneita ammattilaisia edistämään kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamista”, Elcolinen hallituksen puheenjohtaja Jere Räisänen toteaa.

Kansainvälinen laajentuminen avaa yhtiölle uusia kasvumahdollisuuksia. Yli 10 miljardin euron teollisuuden kunnossapidon markkinat tarjoavat Elcolinen kaltaiselle toimijalle hyvät kasvunäkymät Suomessa ja Ruotsissa. Kattavan asiakasportfolionsa kautta yhtiö toimii jopa tätä huomattavasti laajemmalla markkinalla.

Uutena aktiivisena omistajana tulemme tukemaan Elcolinen suunniteltua pohjoismaista kasvua. Yhtiö on hyvin asemoitunut hyötymään vallitsevista markkinatrendeistä, kuten teollisuusyritysten kiihtyvät panostukset kestävämpään tuotantoon, keskittyminen isompiin palvelukokonaisuuksiin ja kunnossapidon ulkoistamiseen. Asiakasvaatimukset sekä toimialan pirstaloituneisuus ajavat konsolidaatiota, jossa haluamme olla mukana”, EAB Private Equityn osakas Kalle Kekkonen sanoo.

Vihreän siirtymän mahdollisuudet lisäävät sijoituskohteen houkuttelevuutta

EAB Private Equityn tavoitteena on tehdä merkittäviä vähemmistösijoituksia kasvuyhtiöihin, joilla on erinomainen tuottopotentiaali ja joiden liiketoiminta edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Aiemmin EAB Private Equityn tiimi on tehnyt vastaavia sijoituksia Proventiaan, Solnet Green Energyyn ja Bladefenceen.

Elcolinen liikevaihdosta iso osa tulee energia- ja infrastruktuurisektorilta. Yhtiö on osaltaan varmistamassa energian saannin turvaamista ja sujuvaa siirtymää uusiin vähähiilisiin energiajärjestelmiin ja -tuotantoon. Lisäksi Elcolinella on vahva asema energiaintensiivisillä sektoreilla, kuten kaivos- ja terästeollisuudessa.

Lähivuosien kaavaillut kestävän kehityksen investoinnit ovat suuria. Näemme Elcolinella olevan huomattavaa potentiaalia tukea asiakkaitaan kohti vähäpäästöisempää ja energiatehokkaampaa tuotantoa”, Kekkonen lisää.

Asiakkaat tarvitsevat osaavia ulkopuolisia kumppaneita mahdollistamaan laajojen muutosprosessien läpiviennin ja ylläpidon. Pystymme osoittamaan jo tehtaiden ja uuden teknologian käyttöönoton suunnitteluvaiheessa, miten tuotantoa optimoimalla ja huoltotoimenpiteitä ennakoimalla voidaan vähentää materiaali- ja energiahukkaa ja päästöjä”, Backman summaa.

Sijoituksen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää ja tavoitteena on toteuttaa kauppa mahdollisimman pian.


Lisätietoja:

Kalle Kekkonen, Managing partner, EAB Private Equity Oy
+358 50 304 5861, kalle.kekkonen@evli.com

Jere Räisänen, Hallituksen puheenjohtaja, Elcoline Group
+358 44 5599 144, jere.raisanen@elcoline.fi

Leif Backman, Toimitusjohtaja, Elcoline Group
+358 43 8243460, leif.backman@elcoline.fi

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua