Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Maunu20 Lehtimaki

Lapsistani olen huomannut, että pelkkä raha ei tunnu enää motivoivan nykynuoria varallisuuden kasvattamiseen. Enemmän ansaitsemisessa ja säästämisessä on kyse oman identiteetin ja arvomaailman rakentamisprojektista. Vertaisryhmillä on tässä projektissa valtava merkitys. Kokemuksia jaetaan ja vertaillaan some-yhteisöissä, mikä innostaa ja luo uusia tarpeita, mutta kasvattaa myös kriittisyyttä.

Tulevaisuudessa yksikään toimija ei säästy läpivalaisulta vastuullisuuskysymyksissä oli kyse ympäristöasioista, ihmisoikeuksista tai liiketoiminnan etiikasta. Mitä vastuullisuus sitten tarkoittaa esimerkiksi Evlin kohdalla?

Jo vuosia yhteisöasiakkaamme ovat edellyttäneet meiltä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista eli niin sanottujen ESG-tekijöiden (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) huomioimista sijoittamisessa. Tähän meillä on panostettu merkittävällä tavalla ja teema on erottamaton osa sijoitustoimintaamme. Pitkälti vastuullisuudessa on kysymys myös siitä, että toimimme yrityksenä arvojemme mukaisesti ja olemme siinä aitoja ja läpinäkyviä.

Aidoimmillaan arvot eivät ole vain juhlavia sanoja. Ne ovat sisäisen ryhdin ja itsekunnioituksen rakennuspalikoita. Ne antavat työlle merkityksen ja motivoivat ponnistelemaan oman ja työnantajan menestyksen eteen. Arvot ovat se osa identiteettiä, jota koko ajan päivitämme, haastamme ja puolustamme teoillamme. Mieluiten työtä tekee asian puolesta, johon aidosti uskoo.

Sijoitusalalla törmää usein yleistyksiin, joilla kuvataan koko sektorin toimintaa. Arvot eivät kuitenkaan monistu. Jokaisella yrityksellä on uniikki arvoperusta, joka on luotu tahdolla ja tietoisella toiminnalla. Se myös määrittää, miten strategiaa viedään eteenpäin ja miten tehtävässä onnistutaan. Asiakkaiden luottamus on asia, jota millään yrityksellä ei ole varaa menettää.

Parhaimmillaan arvot ohjaavat tekemistä miltei tiedostamatta, geneettisen koodin lailla. Kun tähän päästään läpi organisaation, käsissä on mittaamattoman arvokas menestyksen avain. Arvoja ei siis ole varaa jättää huomiotta. Niitä pitää vaalia, terävöittää ja tarpeen tullen päivittää, jotta ne eläisivät arjen tekemisessä. Yrityksen johdolla on suuri vastuu toimia arvojen mukaisena esikuvana muulle henkilöstölle.

Ilokseni Outi Helenius on nimitetty Evlin uudeksi vastuullisuusjohtajaksi. Hän vastaa tästä lähtien koko Evli-konsernin vastuullisen toiminnan kehittämisestä. Hän pitää osaltaan huolta, että omat arvomme pysyvät jatkossakin kirkkaana kaikessa tekemisessä. Rehellisyys, yrittäjähenkisyys, jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat arvojamme, joilla on yksi yhteinen päämäärä: asiakkaidemme menestys.

Videolla pääset tutustumaan Outiin ja Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.  

 
 
 
 
 
4:58
 
 
 
4:58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wistia video thumbnail - Evlin vastuullisen sijoittamisen haastattelu
 

Thanks for reporting a problem. We'll attach technical data about this session to help us figure out the issue. Which of these best describes the problem?

Any other details or context?

Cancel
message
 
 
 
 
 
 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua