Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Dandelion20seeds2c20dark20green20background SOME20tiny

Energiakriisi ja vihreä siirtymä kasvattavat uusiutuvan energian tarvetta ja avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia sijoittajille. Vaikka markkina on kuuma, on hyvä pitää pää kylmänä ja fundamentit mielessä.


Vuosi 2022 on saanut niin poliitikot, sijoittajat kuin kuluttajat kiinnittämään ennennäkemättömän paljon huomiota energiaan ja sähköntuotantoon. Vihreästä siirtymästä on tullut ilmastokysymyksen lisäksi kysymys korvaavasta energiasta, sähkönjakelun varmuudesta ja eurooppalaisesta demokratiasta.

Uusiutuvaa energiaa tarvitaan paljon ja nopeasti, ja siksi siihen sijoittamisen aika on nyt. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että sijoitukset energiaan nousevat globaalisti 8 prosenttia vuoden 2022 aikana energiakriisin seurauksena, ja etenkin Euroopassa panostukset uusiutuvaan energiaan ovat vahvassa kasvussa.

Vaikka markkina onkin kuuma, sijoittajan on hyvä pitää pää kylmänä ja muistaa fundamentit sijoituspäätöksiä tehdessään: miksi uusiutuvaa energiaa tehdään, minne sitä tehdään ja miten sitä kannattaa tehdä.

Sijainti ja tuotantomuoto ratkaisevat

Uusiutuvaan energiaan voi sijoittaa monella tavalla. Suurimmat potentiaaliset tuotot – ja samalla luonnollisesti riskit – ovat tulevaisuuden teknologioissa ja hankkeissa, joiden toteutumisesta ei ole takuuta. Vakaampaa riski–tuottosuhdetta ja nopeampaa kassavirtaa haluava sijoittaja painottaakin sijoituspäätöksissään jo käytössä olevaa teknologiaa, etenkin aurinko- ja tuulivoimaa, joiden tuotantokustannukset ovat laskeneet tuntuvasti viime vuosien aikana.

Tähän asti Euroopassa on voitu vastata energian kysyntähuippuihin kaasulla, jota on muita tuotantomuotoja helpompi säätää. Kaasun korvaamiseen muilla tuotantomuodoilla, kuten uusiutuvilla, tarvitaan tuntuvasti enemmän kapasiteettia kytkettäväksi tarvittaessa. Tarve uusiutuvan energian lisäkapasiteetille on siis valtava. Tämä avaa sijoittajille paljon kiinnostavia mahdollisuuksia myös uusiutuvan energian rakennushankkeiden tiimoilta.

Rakennusvaiheessa olevat hankkeet tarjoavat yleensä parempia tuottoja jo toiminnassa oleviin tuotantolaitoksiin verrattuna. Lisäksi uusiutuvan energian, etenkin aurinkovoimaloiden, rakentaminen on suhteellisen nopeaa, joten sijoittaja saa kaivattua kassavirtaa verrattain nopeasti.

Uusiutuvan energian sijoituksissa pätee sama periaate kuin kiinteistösijoittamisessa: sijainti ratkaisee. Parhaat sijoitukset kohdistuvat alueisiin, joissa olosuhteet energiantuotannolle ovat otolliset (eli joissa on paljon auringonpaistetta tai tuulta), uudelle tuotannolle on tarvetta ja muu sähkönjakelun infrastruktuuri riittävän valmista. Myös valuuttariski on hyvä ottaa huomioon monen vuoden mittaisissa sijoituksissa. Eurooppalaisen sijoittajan kannalta erityisen kiinnostava alue on Espanja, jossa on monin paikoin ihanteelliset aurinko- ja tuuliolosuhteet sekä aito tarve saada lisää uusiutuvaa sähköä. 

Uusiutuvalla energialla on monta roolia sijoittajan salkussa

Sijoittaminen toimialaan, jota tarvitaan niin teollisuudessa kuin kotona, jonka tarve kasvaa kiistämättömästi ja joka on ratkaisevassa asemassa globaalien haasteiden taklaamisessa, on hyvä lääke maailman arvaamattomuutta vastaan.

Energiapula ei ole yksin tämän talven teema, vaan tarve tuottaa sähköä luotettavasti säilyy suurena myös tulevina vuosina. Kaasuriippuvuuden katkaisemisen lisäksi ratkaistavana on nykyisten toiminnassa olevien laitosten vanheneminen, mikä osaltaan lisää sijoittajien mielenkiintoa uusiutuvaa energiaa kohtaan.

Uusiutuva energia on hyvä lisä sijoittajan salkkuun sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Nykyinen inflaatiokierteemme on pitkälti energiavetoinen, joten uusiutuvaan energiaan sijoittaminen auttaa myös inflaation mukana pysyttelemisessä. Lisäksi jokainen sijoittaja arvostaa tällä hetkellä kassavirtaa, johon etenkin aurinkoenergian tapauksessa voi päästä käsiksi nopeastikin.

Uusiutuvaan energiaan sijoittamiselle juuri nyt on siis monta hyvää syytä, niin sijoitussalkun, yhteiskunnan toimivuuden, demokratian kuin ilmaston kannalta. Parhaiten siinä onnistuu sijoittaja, joka pitää fundamentit mielessään ja valitsee salkkuunsa uusiutuvaa energiaa juuri oikeista paikoista.

Evlin Elite Alfred Berg Renewable Infrastructure II -rahaston fokuksessa ovat rakennusvalmiit projektit etenkin Iberian niemimaalla Espanjassa. Lisäksi rahasto sijoittaa uusiutuvaan energiaan Suomessa ja Baltiassa. Rahastoa hoitaa Evliin liittyneen Elite Alfred Bergin kokenut, uusiutuvaan energiaan keskittyvä salkunhoitotiimi, joka toteuttaa sijoitukset eri maissa yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.


Kari Kautinen, OTK, Senioripartner
Yli 20 vuoden kokemus energia-alan johtotehtävistä, mm. 5 vuotta Fortumin johtoryhmän jäsenenä vastuullaan strategia, yritysjärjestelyt ja uusiutuva energia. 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua