Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin vastuullisuusjohtajan mukaan vihreät rahastot kiinnostavat sijoittajia nyt aiempaa selvästi enemmän ja viime vuonna ne tuottivat niin sanottuja perinteisiä rahastoja paremmin. Evlissä on tehty systemaattisesti työtä vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi, ja esimerkiksi EU:n SFDR-luokituksissa 97 prosenttia investointipankin rahastoista on jo luokiteltu vihreiksi (light green tai dark green).

Vastuullisuusjohtaja Outi Heleniuksen mukaan vihreiden rahastojen merkittävyys korostuu entisestään, sillä kiinnostus niitä kohtaan kasvaa jatkuvasti sijoittajien keskuudessa. Pikkuhiljaa on myös murenemassa se ennakkoluulo, että vihreydellä ei voi tienata.

”Jos katsotaan tilastoja viimeisen vuoden ajalta, ESG-rahastot (Environmental, Social and Governance) ovat suoriutuneet paremmin kuin perinteiset rahastot. Aiemmin puhuttiin paljon siitä, että näihin ei kannattaisi sijoittaa, koska riskin huonomman tuoton osalta uskottiin olevan suurempi kuin perinteisissä rahastoissa. Nyt suunta on kääntynyt niin, että vastuullisesta sijoittamisesta puhuttaessa ajatellaan sillä voivan tienatakin. Itse siirrymme mandaattisalkunhoidossa ETF-indeksirahastoissa yhä enemmän ESG-rahastoihin. Niiden volyymi alkaa olla jo niin suuri, että enää ei ole merkittävää eroa esimerkiksi indeksisijoittamisen kuluissa”, Outi Helenius kertoo.

Evlissä vastuullisuutta kehitetään kokonaisvaltaisesti laajalla rintamalla. Mitä rahastojen SFDR-luokitukset tarkoittavat?

EU:n tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti rahastot on luokiteltava kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot (artikla 6 -rahastot) eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot (artikla 8 -rahastot) edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen (artikla 9 -rahastojen) tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen. Evlin SFDR-luokituksista selviää, että Evlillä on Euroopankin tasolla harvinaisen suuri osuus (97 %) rahastoista luokiteltu vihreiksi (light green- ja dark green -luokissa).

Evlissä ollaan ylpeitä kansainvälisestikin merkittävästä tuloksesta. Korkean osuuden taustalla ei ole viime vuosien hyppy vastuullisuustrendiin, vaan se pohjautuu pitkäjänteiseen työhön.

”Evlissä on aina ajateltu niin, että emme halua vain muutamia vastuullisia teemarahastoja. Meillä itse asiassa on edes hyvin harvoja rahastoja, joiden nimessä esiintyy sana vastuullisuus tai vastuullinen, mutta niissä silti panostetaan vihreisiin tekijöihin ja arvoihin. Tämä tulos vahvistaa sitä pitkäjänteistä ajattelua, mitä meidän rahastoissamme on tehty vastuullisuuden edistämiseksi”, Helenius lupaa.

Toinen syy korkeaan tulokseen on se, että Evlissä salkunhoitajat osallistuvat vahvasti vastuullisuusasioihin. Vastuullisuusjohtaja näkee tämän avaintekijänä, sillä silloin asioihin saadaan erilaista perspektiiviä.

”Kun meillä kirjoitetaan periaatteita tai vaikka ilmastotavoitteita, niin salkunhoitajat ovat mukana päätöksentekoprosessissa tuomassa vaihtoehtoisia näkökulmia ja ajatuksia. Heiltä tulee erityisesti kommentteja siihen, että mitä yleiset linjat tarkoittavat käytännössä yritysten kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että heiltä voi ja pitääkin tarvittaessa tulla kriittistäkin palautetta ehdotuksista. Mieluummin kuulen jonkun idean olevan vaikeasti toteutettavissa tai muuten haastava jo valmisteluvaiheessa, ennen kuin se viedään asiakkaalle”, Helenius toteaa.

EU lainsäädäntö vaikuttaa tulevaisuudessa

Heleniuksen mukaan EU-lainsäädännön myötä vihreiden rahastojen rooli voimistuu tulevina vuosina.

”Vastuullisuuden merkitys kasvaa edelleen, kun esimerkiksi EU:n ilmastonmuutoksen hillintään kohdistuvat lakipaketit muokkaavat markkinaa. EU on tuomassa esimerkiksi toimenpidettä, missä kaikilta sijoittajilta kysellään näiden mielipiteitä ja näkemyksiä vastuullisuudesta ja vastuullisuuspreferensseistä. EU:n tavoitteena on kanavoida lisää rahaa vastuullisiin sijoituskohteisiin, ja silloin ne ovat vahvoilla, joiden rahastot ovat jo valmiiksi kriteerit täyttäviä.”

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta 

Tutustu Evlin rahastojen ESG-raportteihin 

Lisätietoja:

Outi Helenius, vastuullisuusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 720 6859, outi.helenius@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua