Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Roger20 Naylor leaning on20a tree

Metsää kutsutaan usein Suomen ”vihreäksi kullaksi”. Mutta varteenotettavaa "vihreätä kultaa” löytyy myös muualta. Paremman tuotto-odotuksen lisäksi globaalin metsärahaston on mahdollista saavuttaa myös jopa viisi kertaa tehokkaampi hiilensitominen verrattuna suomalaisiin metsiin. Ilmastonmuutoksen aikakaudella metsärahasto tarjoaakin harvinaisen tilaisuuden samalla tehdä hyvää ja nauttia kelpo tuotosta.

Salkunhoitaja Roger Naylor (M.Sc. Forest Economics) luotsaa uutta Evli Impact Forest Fund II -rahastoa, joka tarjoaa instituutiosijoittajille ja varakkaille yksityisasiakkaille pääsyn maailman johtaviin metsärahastoihin. Evli Impact Forest Fund II:lla on globaali sijoitusstrategia, jonka tavoitteena on sijoittaa vähintään viiteen kansainväliseen metsärahastoon - ja niiden kautta yli kymmeniin metsäkohteisiin. Evlin uusi rahasto tarjoaa pääsyn maailman johtaviin metsärahastoihin.

Naylor on toimialan veteraani, jolla on 20 vuoden kokemus sijoituksista metsärahastoihin. Uransa aikana hänen salkussaan on ollut 3,7 miljardin dollarin edestä kansainvälisiä metsäsijoituksia. Hän on juuri oikea henkilö kertomaan globaalin metsäsijoittamisen erityispiirteistä. 

Onko metsä muualla vihreämpää?

Helsingin yliopistosta valmistuneena Roger Naylor tietää, että suomalaiset haluavat omistaa suomalaista metsää – mutta hän kehottaa näkemään metsän puilta myös vähän kauempana.  

Naylor muistuttaa, että globaalin metsärahastosijoituksen tuotto-odotus on paljon korkeampi: esimerkiksi USA:ssa metsäomaisuus on pitkällä aikavälillä tarjonnut yli 8 prosentin vuosituoton.

Hyvän tuotto-odotuksen lisäksi kansainvälisen rahaston on mahdollista saavuttaa jopa viisi kertaa tehokkaampi hiilensitominen kuin suomalaisista metsistä. "Esimerkiksi miljoonan euron sijoituksella voidaan poistaa arviolta noin 21 000 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä", Naylor kertoo.

”Puut vain kasvavat nopeammin muualla maailmassa, ja ilahduttavasti tämä nostaa sekä hiilivaikutusta että tuottoja – nämä tavoitteet kulkevat käsi kädessä."

Defensiivinen sijoitusluokka – kassavirtaa riittää

Omien sanojensa mukaan “vihreän DNA:n” omaava Naylor toteaa, että tällä hetkellä moni asia puhuu metsäsijoitusten puolesta: 

1. Metsäsijoitukset ovat tehokas ja edullinen tapa vaikuttaa hiilidioksidin poistoon ilmakehästä. Vaikutusta mitataan ja siitä raportoidaan sijoittajille säännöllisesti.

2. Metsä on luonteeltaan defensiivinen sijoitus, joka kestää hyvin suhdannevaihteluita. 

3. Metsäsijoitus hajauttaa sijoitussalkkua hyvin tehokkaasti – ja omaa erittäin matalan korrelaation muihin omaisuusluokkiin.

4. Metsärahasto tarjoaa reaaliomaisuusluokkana hyvää inflaatiosuojaa.

Ilmastonmuutoksen aikakaudella metsärahasto tarjoaa harvinaisen tilaisuuden samalla tehdä hyvää ja nauttia kelpo tuotosta. Metsät ovat ”luonnollinen ilmastoratkaisu”, Naylor muistuttaa.

”Lisäksi puun kysyntä kasvaa: esimerkiksi ekologinen rakentaminen on nousussa, kun puuta käytetään yhä enemmän rakennusmateriaalina teräksen ja betonin sijasta. Myös kaupungistuminen ja lisääntynyt talonrakennustarve ovat vahvoja draivereita muutoksessa.”

Kuinka sijoittaa globaalisti metsiin?

Naylorin hoitama Evli Impact Forest Fund I on niin sanottu ”rahastojen rahasto”, jonka kohteena ovat kansainväliset metsärahastot. Tällainen ratkaisu mahdollistaa laajan ja tehokkaan hajautuksen. 

Hän myös muistuttaa, että suurissa kansainvälisissä metsärahastoissa minimisijoitus voi olla 10 miljoonaa dollaria, mikä saattaa hillitä joitakin sijoittajia. "Kokeneen salkunhoitajan johdolla rahastojen rahastot tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa myös näihin kohteisiin”, toteaa Naylor.

"Metsärahastojen salkunhoitajat ovat oman alansa erikoisasiantuntijoita, jotka hankkivat ja hoitavat metsäsijoituksia instituutiosijoittajien ja varakkaiden yksityisasiakkaiden puolesta. Myös ESG-mittarit sisältävä raportointi pystyy vastaamaan vaativimpienkin asiakkaiden tarpeisiin”, Naylor sanoo.

$300 miljardin markkina täynnä mahdollisuuksia

Globaalissa katsannossa koko metsäsijoitusala on suuri, 300 miljardin dollarin markkina, josta puolet on USA:ssa. Ei olekaan ihme, että amerikkalaiskohteet ovat Naylorin suosikki: ”Ne tarjoavat hyvää kassavirtaa, ovat hyvinkin etabloituneita alallaan ja sijaitsevat seuduilla, joissa on metsäteollisuutta."

Toinen Naylorin suosikkialue on “core plus” eli Etelä-Amerikka. Metsäplantaaseilla kellotetaan hurjaa puunkasvua: esimerkiksi paikallinen eukalyptuspuu kasvaa monta kertaa nopeammin kuin eurooppalaiset heimoveljensä.

Kolmantena sijoituskohteena Naylor mainitsee korkealaatuiset erikoispuut, kuten tiikin. 

On yhä selvempää, että metsät ovat hiilidioksidin talteenoton ja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta erittäin tärkeitä. Tämä metsien tehtävä voidaan ottaa huomioon metsien arvossa puun kaupallisen arvon ohella. Boston Consulting Group arvioi, että maailman metsien yhteenlaskettu arvo on 150 biljoonaa dollaria eli lähes kaksinkertainen maailman osakemarkkinoiden arvoon verrattuna. Suurin osa, jopa 90 prosenttia, arvosta perustuu metsien kykyyn säännellä ilmastoa hiiltä varastoimalla. Metsäsijoitusten osalta tämä näkökohta on edelleen suurelta osin hinnoittelematon, Naylor toteaa.

Metsäsijoittamisen aika on nyt

Salkunhoitaja Roger Naylor on itse matkustanut maailmaa ristiin rastiin metsästäessään kaikkein parhaita sijoituskohteita. Laajan kokemuksensa perusteella hän uskoo, että nyt on erittäin hyvä aika sijoittaa metsiin.

Tämä tarkoittaa, että kysynnän pitkän aikavälin fundamentit ovat positiivisia. "Uudessa hiilimetsätaloudessa luodaan ja myydään hiilikrediittejä – ja näistä on tullut investointikelpoisia. Alalle tulevat toimijat ymmärtävät, että metsäsijoitus voi olla tärkeässä roolissa päästötavoitteiden saavuttamisessa.” 

Roger Naylor nojaa puuhun

Kuka?

Roger Naylor, M.Sc. Forest Economics
 

  • Evli Impact Forest Fund I & II -rahastojen salkunhoitaja
  • Yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä metsärahastosijoittamisesta ja yli miljardin dollarin metsäsijoituksista globaalisti.

Lue myös

Vaikuttavuussijoitukset metsiin: näe hiilinielu puilta >
 

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua