Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Eija20 Koskimies

Taloustieteen ja rahoituksen ohella sijoittamista voidaan tarkastella käyttäytymistieteen näkökulmasta: miten ihminen tekee päätöksiä epävarmuuden vallitessa, ja miten epävarmuus vaikuttaa sijoituspäätöksiin.

Professori Kahneman on psykologi ja matemaatikko, joka on saanut Nobel-palkinnon käyttäytymistaloustieteen syntyyn johtavasta työstään. Kahnemanin teoria inhimillisestä päätöksenteosta epävarmuuden vallitessa paljastaa nopean ajattelun kyvyt, mutta myös sen puutteet ja vinoumat. Myös sen, miten laajasti intuitiiviset vaikutelmat ohjaavat ajatteluamme ja käyttäytymistämme. Miten esimerkiksi tappion välttely ja liiallinen itseluottamus vaikuttavat sijoituspäätöksiin? Liiallinen itsevarmuus johtaa helposti liialliseen kaupankäyntiin. Tästä seuraavien väistämättömien virheiden kustannusten on laskettu olevan jopa 3,5 prosenttia tuoton menetyksinä.

Itseluottamuksella kun ei ole mitään tekemistä tiedon laadun kanssa. Ihmisillä on taipumus pitää kiinni huonoista sijoituksista ja toivoa, että ennen pitkää virhe korjautuu ja mieluummin myydä voitollisia sijoituksia. Tästä syntyy tuo edellä mainittu 3,5 prosentin tuottomenetys. “Getting pleasure of selling winners rather than getting pain by selling losers” aiheuttaa monia virheitä. Pakko vielä lisätä, että erään Kalifornian yliopiston tutkimuksen mukaan naisten tekemät sijoitukset tuottavat keskimäärin 1,4 prosenttia enemmän juuri siksi, että naiset käyvät vähemmän kauppaa. Myös jälkiviisaudella on merkittävä vaikutus sijoituskäyttäytymiseen. Se voi näkyä sijoituspolitiikan muodostamisessa, ja erityisesti siinä pysymisessä. Good policy is stable policy. Jatkuva sijoitustulosten tarkistaminen ja sen myötä sijoitusstrategian muuttaminen aiheuttavat useimmat virheet. Toisin sanoen: perusteellisesti harkittua ja toteutettua sijoituspolitiikkaa ei kannata jokaisen markkinaliikkeen mukana muuttaa.

Lauman mukana on helppo mennä, mutta kehityksestä ei ole takeita. Toimintavaihtoehtojen säilyttäminen kriisitilanteissa ja omassa sijoitussuunnitelmassa pysyminen ovat sijoittajan parhaimpia apukeinoja. Tämä tietysti edellyttää, että on tehty sijoitussuunnitelma. Tavoitteita ei voi saavuttaa, ellei niitä ole määritelty. Tavoitteiden asettamisessa sijoittamisen ammattilainen eli varainhoitaja voi auttaa.

Varainhoitaja auttaa erottamaan riskinottohalun todellisesta riskinsietokyvystä. Oma riskinottokyky täytyy tunnistaa ja tunnustaa, ja tehdä sen mukaisesti sijoituspäätökset. Jos ottaa korkeampaa riskiä, on myös hyväksyttävä korkeampi heilunta sijoitusten tuotoissa, myös alaspäin. Siksi sijoittaminen voidaan tiivistää kolmeen pointtiin. Ensinnäkin, sijoittaminen on yhtä lailla psykologinen prosessi kuin rahoitusteoreettinen analyysi. Toiseksi, sijoitusstrategia ja -valinnat on tehtävä huolella, ei hötkyillen. Pysy valitussa. Ja kolmanneksi, tuottotavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan selvä tavoite ja sitä varten määritelty tie.

 

{{cta('3ebad140-a9d9-4756-bbff-b88047fcff3d')}}

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua