Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Palkitseminen on strategisen johtamisen työkalu. Onnistuneesti toteutettuna palkitseminen motivoi ja sitouttaa johtoa ja koko henkilöstöä ja ohjaa suoriutumista yhtiön tavoitteiden suuntaan. Johdon palkitsemisen lähtökohtana tulisi aina olla kokonaispalkitseminen, jota tarkastellaan kohdehenkilön, yhtiön sisäisten palkkasuhteiden ja palkitsemisen ulkoisen vertailutiedon näkökulmasta.

 

Kokonaispalkitsemista on perusteltua tarkastella tavoitetason lisäksi myös maksettujen palkkioiden näkökulmasta, jotta hallitus saa selkeän kuvan siitä, miten johdon palkitseminen ja suoriutuminen linkittyvät. Tyypillisesti hallitukset arvioivat sekä yksittäisen johtajan että koko johtoryhmän kokonaiskompensaation rakennetta, kilpailukykyä ja palkitsemisen toteutumista vuosittain. Tällöin arvioidaan sekä palkitsemisen kytkös saavutettuihin tuloksiin että palkitsemisen kytkös yhtiön strategian toteuttamiseen tulevina vuosina.

Sekä listayhtiöissä että listaamattomissa yhtiöissä kiinnitetään yhä enemmän huomiota pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien kriteeriasetantaan ja etenkin vastuullisuuden merkitys osana kriteeristöä kasvaa. Käytännössä vastuullisuuden korostuminen tarkoittaa, että yrityksessä ei katsota ainoastaan tulosriviä vaan tarkastellaan myös, onko tulos saavutettu vastuullisen toiminnan mukaisesti.

Syyskuussa valmistunut Evli Alexander Incentives Oy:n ylimmän johdon palkitsemisselvitys tarjoaa kattavan vertailutiedon johtoryhmän palkitsemisen tasoista ja rakenteista. Selvitykseen osallistuneiden yhtiöiden toimitusjohtajista yli kolmannes sai peruspalkankorotuksen ja johtoryhmän jäsenistä vastaavasti noin puolet.

Toimitusjohtajan palkitsemisen mediaanirakenne tavoitetasolla-3

Vuoden 2020 toiminnan perusteella maksetut lyhyen aikavälin tulospalkkiot ovat samalla tasolla kuin vuodelta 2019 maksetut vuositulospalkkiot pois lukien suurten yhtiöiden toimitusjohtajat, joiden maksetut tulospalkkiot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien toteumaprosentit olivat suurissa yhtiöissä jonkin verran matalammalla tasolla kuin vuonna 2020. Pörssiyhtiöiden pitkäjänteisistä palkkioista noin kolmasosa päätyi nollatoteumaan. Mediaanitasolla johdolle maksettu kokonaisansio alitti hieman edellisvuoden tason.

Lisäeläkejärjestelmien käytössä ei ole tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Keskisuurissa yrityksissä noin neljänneksellä ja suurissa yrityksissä yli 70 %:lla toimitusjohtajista on lisäeläkejärjestelmä. Valtaosa järjestelmistä on maksuperusteisia.

Evli Alexander Incentives - hyöty irti henkilöstön osakekannustimista

Evli Alexander Incentives (EAI) on Evli Pankin tytäryhtiö, joka keskittyy kannustinjärjestelmien suunnitteluun ja hallinnointiin vuosikymmenten kokemuksella. Tarjoamme johtavan pohjoismaisen palvelukokonaisuuden, joka sisältää katkeamattoman yhden luukun palveluketjun kannustimen suunnittelusta ja hallinnoinnista osallistujien varainhoitoon.

Tutustu palveluihimme osoitteessa: www.eai.fi

 

Lisätietoja:

Leena Tyynilä, Director, Evli Alexander Incentives Oy, p.+358 50 560 5509, leena.tyynila@eai.fi

Katri Hietanen, Product Manager, Evli Alexander Incentives Oy, p. +358 50 346 3885, katri.hietanen@eai.fi


Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua