Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Impact Forest Fund I -rahasto keräsi ennen viimeistä sulkeutumistaan huhtikuussa 2022 yhteensä 94 miljoonan euron pääoman. 

Evli Impact Forest Fund I -rahasto tarjosi instituutiosijoittajille ja varakkaille yksityishenkilöille mahdollisuuden sijoittaa maailman johtaviin metsärahastoihin globaalisti. Onnistunut sulkeutuminen mahdollistaa rahaston sijoitusportfolion koostamisen suunnitellusti. 

”Kiinnostus metsiä kohtaan omaisuusluokkana on kasvanut, sillä metsä nähdään ratkaisuna hiilijalanjäljen pienentämiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen. Metsiin sijoittaminen tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden siirtyä hiilineutraaliin ja kestävää kehitystä tukevaan sijoitusportfolioon”, rahaston päävastuullinen salkunhoitaja Roger Naylor toteaa. 

Rahasto sijoittaa metsärahastoihin kansainvälisesti 

Evli Impact Forest Fund I toimii rahastojen rahasto -strategialla, ja se sijoittaa laajalla skaalalla kansainvälisiin metsärahastoihin. Vuoden 2022 loppuun mennessä rahaston sijoitussalkku on täydentynyt ja sisältää kuudesta seitsemään metsärahastoa. Tähän mennessä on tehty yhteensä kolme rahastosijoitusta USA:ssa ja Etelä-Amerikassa. 

Sijoitukset tehdään globaalisti, sillä kansainvälisissä metsärahastosijoituksissa tuotto-odotus on korkeampi. Metsä kasvaa nopeammin Etelä-Amerikassa ja USA:ssa verrattuna Pohjoismaihin. Tämä on historiallisesti tarkoittanut myös selvästi korkeampaa tuottoa metsälle. Esimerkiksi USA:ssa metsäomaisuus on pitkällä aikavälillä tarjonnut yli kahdeksan prosentin vuosituoton. Nopeampi metsän kasvuvauhti tarkoittaa myös jopa viisi kertaa parempaa mahdollisuutta hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

“Rahaston sijoitusstrategiassa huomioidaan kestävä metsänhoito ja uusien metsien istuttaminen. Rahasto voi osallistua myös päästökauppaan. Strategioiden yhdistäminen mahdollistaa sekä kassavirtatuoton että pääoman arvonnousun kertymisen rahaston sijoitussalkulle”, Naylor sanoo.

Metsä tarjoaa mahdollisuuden sijoitussalkun hiilijalanjäljen pienentämiseen 

Metsäsijoitusten matala korrelaatio suhteessa muihin omaisuusluokkiin on perinteisesti houkutellut institutionaalisia sijoittajia, koska metsä tarjoaa näin ollen tehokkaan hajautusefektin sijoitussalkkuun. Lisäksi metsä toimii tutkimusten mukaan hyvänä suojana inflaatiota vastaan, ja sen arvonkehitys kestää suhdannevaihteluita hyvin.                             

”Hiilineutraaliustavoitteista on tullut monille yhtiöille merkittävä painopistealue. Metsäsijoittaminen on saanut tästä uuden sykäyksen, ja kiinnostus metsää kohtaan on virinnyt institutionaalisessa sijoittajakunnassa maailmanlaajuisesti”, Naylor kertoo. 

”Viime aikoina myös uudenlaiset sijoittajat ovat kiinnostuneet metsistä. Heitä kiinnostaa metsän vahva sosiaalinen vaikutus ja ympäristönäkökulmat, kuten metsien rooli hiilinieluina, biodiversiteetti ja kaupunkialueiden ulkopuolinen työllisyys”, Naylor sanoo. 

Yksi syy siihen, miksi Evli on perustanut metsärahastonsa juuri nyt, ovat vuonna 2023 odotettavat hiilidioksidipäästöjen raportointia ja mittaamista koskevat uudet säännökset. Niiden tausta on vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimukseen sisältyvässä niin katsotussa ’kunnianhimomekanismissa’, jonka tavoitteena on säännöllisin väliajoin kiristää maiden päästövähennyksiä sekä seurata sopimuksen tavoitteiden toteutumista. Naylor uskoo tämän lisäävän kiinnostusta sijoitussalkkujen hiilijalanjälkeä pienentäviin sijoituksiin. 

Metsäsijoittaminen luonnollisena ilmastoratkaisuna 

Ilmastonmuutos on viime vuosina laajasti tunnistettu yhteiskunnan isoimmaksi haasteeksi. Hiilidioksidin vähentäminen ilmakehästä on olennaista, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet maapallon lämpenemisen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen toteutuisivat. Metsä on ainoa skaalautuva ja edullinen keino tämän toteuttamiseen. 

”Ilmastonmuutoksen aikakaudella metsärahasto tarjoaa harvinaisen tilaisuuden samalla tehdä hyvää ja nauttia houkuttelevasta tuotosta. Metsät ovat ’luonnollinen ilmastoratkaisu’”, kuvailee Naylor, jolla on yli 18 vuoden kokemus metsäsijoittamisesta sekä yli 3,7 miljardin euron metsäsijoituksista.

Vaihtoehtorahastojen kehittäminen ja hallinnointi on keskeinen osa Evlin strategiaa, ja niiden yhteenlaskettu asiakasvarallisuus on jo yli 1,6 miljardia euroa (31.12.2021). Rahastot on suunnattu ammattimaisille sijoittajille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastoista ja niiden harjoittamasta sijoitustoiminnasta, ja jotka haluavat hajauttaa sijoituksiaan perinteisten omaisuusluokkien ulkopuolelle. 

Tutustu Evlin vaihtoehtorahastoihin 

Lisätietoja:
Roger Naylor, Evli-Rahastoyhtiö Oy, salkunhoitaja, pääomarahastot, p. 050 356 8602, roger.naylor@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua